Profiel Inholland met Rotterdam

Nieuws | de redactie
6 juni 2011 | In lijn met ‘Veerman’ gaan Inholland en Hogeschool Rotterdam nauwer samenwerken om het aanbod van opleidingen op elkaar af te stemmen en zo zich beide scherper te profileren. Collegevoorzitters Doekle Terpstra en Jasper Tuytel ondertekenen daartoe vandaag een convenant.

Met de ondertekening van een convenant willen de tweehogescholen enerzijds de banden aantrekken, maar juist ook hunmaatschappelijke opdracht voor de student, de stad én de regio nogeens extra benadrukken. De instellingen zullen geen concurrentiemeer voeren op het onderwijsaanbod, maar juist de samenwerkingzoeken om een aantrekkelijk en aanvullend aanbod te creëren voor destudent en de regio.

Concreet betekent dit, dat het aanbod van nieuwe opleidingen zalworden afgestemd. Nieuwe initiatieven zullen in het belang zijn vanalle partijen; de student, de instellingen en de regio. Dit past inhet streven van beide hogescholen om zich de komende jaren nader teprofileren en hiermee invulling te geven aan het rapport van decommissie Veerman. Tenslotte zullen Hogeschool Inholland enHogeschool Rotterdam op verschillende gebieden, zoals de Associatedegrees en minors, nauwer gaan samenwerken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK