Schots brein achter megaproject UM

Nieuws | de redactie
21 juni 2011 | De Universiteit Maastricht heeft Ross McLennan benoemd tot CEO van het prestigieuze centrum 'Brains Unlimited BV'. Met dit project ontwikkelt de Maastricht Health Campus een nieuw platform voor neuro-imaging met zeldzaam sterke scanners om meer te ontdekken over ziektes als Alzheimer, Parkinson en epilepsie. Dat moet leiden tot spin-off bedrijven en de opzet van nieuwe opleidingen.

Na een Duitse collegevoorzitter heeft de Universiteit Maastrichtnu een Schotse life sciences professional aangetrokken om hetLimburgse miljoenenproject ‘Brains Unlimited’ naar hersenonderzoekin goede banen te leiden. Dr. Ross Mclennan heeft naast zijnonderzoek al diverse managementposities heeft vervuld. Zo was hijResearch Manager van de University of Manchester en was hijverantwoordelijk voor het opbouwen van netwerken en strategischesamenwerkingsverbanden bij de ontwikkeling van de Scottish AcademicHealth Sciences Collaboration. 

Zeldzaam krachtig hersenonderzoek

De Schot heeft aangegeven dat hij als trekker van hetmiljoenenproject zich in Maastricht vooral te gaan richten op desamenwerking tussen de lokale onderzoeks- en bedrijfswereld. Dathij enthousiast is over zijn nieuwe baan moge duidelijk zijn: “I’mthrilled to be joining the team that has been assembled inMaastricht”, aldus McLennan. “The track record of academicexcellence in this field is world-renowned”.

Brains Unlimited is een nieuw te ontwikkelen platform voorneuro-imaging met drie fMRI-scanners met ultrahoge magneetveldenvan 3.0, 7.0 en 9.4 Tesla. Het unieke magneetveld van maar liefst9.4 Tesla maakt hersenonderzoek mogelijk zoals dat tot nu toe nogslechts wordt uitgevoerd op twee andere plaatsen in de wereld.

Nieuwe opleidingen en spin-offs

McLennan zal het nieuwe platform zo moeten ontwikkelen dat hetgebruikt kan worden door wetenschappers en bedrijfsleven om meer teweten te komen over veel voorkomende ziektes als Alzheimer,Parkinson, epilepsie, schizofrenie en MS, en meer inzicht teverwerven in de ontwikkeling van menselijk gedrag. Naastonderzoeksprojecten worden ook nieuwe beroepsgerichte fulltime enparttime masteropleidingen ontwikkeld op het gebied van neurofysicaen neuro-imaging.

Daarnaast komt er ook huisvesting voor spin-off bedrijven (deNeuropartner Incubator) en nieuwbouw voor de Faculty of Psychologyand Neuroscience. Naar verwachting zal de bouw komende maand alstarten. De scanners worden gefaseerd in gebruik genomen in de loopvan 2012 en 2013. 

10 miljoen van Limburg

De totale kosten van het project bedragen meer dan 40 miljoeneuro. Eerder dit jaar maakte de provincie Limburg bekend dat hetmaar liefst een kwart van deze kosten voor haar rekening zou nemen.Gouverneur Leon Frissen ’tweette’ eerder al dat dit project deUniversiteit Maastricht op de wereldkaart zou zetten.

Ook oud-voorzitter van de Universiteit Maastricht  JoRitzen wees in februari tijdens zijn afscheidsinterview met ScienceGuideal op de komst en de impact van Brains Unlimited. Hij zeidestijds: ‘De meeste draagwijdte van mijn beleid hier zal deaanschaf hebben van twee nieuwe machines, fMRI’s van enkeletientallen miljoenen euro. Voor breinonderzoek met functionalMagnetic Resonance Imaging. In de hele wereld zullen nog drie ofvier van zulke centra van breinonderzoek bestaan, meer niet.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK