Spinozapremie voor Erik Verlinde

Nieuws | de redactie
6 juni 2011 | Zijn onderzoek richt zich op de bouwstenen van het heelal. Prof. dr Erik Verlinde maakt daarbij gebruik van de snaartheorie, een samenvoeging van de zwaartekracht en de kwantummechanica. NWO beloont Verlinde – in 2010 nog 7e in de ScienceGuide Top 10 – om zijn creatieve vindingrijkheid met een Spinozapremie van €2,5 miljoen.

Erik Verlinde is als theoretisch natuurkundige verbonden aan deUniversiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar de materiewaaruit het heelal is opgebouwd. Bij FOM is hij programmaleider vanhet FOM-programma ‘A string theoretic approach to cosmology andquantum matter’, dat in 2010 van start ging. In dit programmarichten de onderzoekers zich op verschillende openstaandewetenschappelijke vragen, zowel over de kosmischeachtergrondstraling als over onbegrepen toestanden van materie.

Belangrijke spil in dit onderzoek is de snaartheorie, eentheorie waarin Verlinde als autoriteit wordt gezien. Desnaartheorie kan als enige theorie een sluitend antwoord geven overde vragen uit het FOM-programma. Verlinde zei bij de start van ditprogramma: “Door deze toekenning is er een reële kans dat devolgende echte grote doorbraak, waarmee snaartheorie definitiefzijn waarde zal bewijzen, in Nederland zal plaatsvinden.”

Verlinde maakte eerder naam met revolutionair onderzoek naar dezwaartekracht en haalde daarmee zelfs de NewYork Times. Het onderzoek, door KNAW-president Robert Dijkgraafhoofdschuddend zeker bewonderd, leverde de jonge UvA-onderzoeker in2010 zelfs een plekje in de ScienceGuide top 10 op.

De referenten van de Spinozapremie, de hoogste Nederlandseonderscheiding in de wetenschap, roemen Erik Verlinde om zijncreativiteit, vindingrijkheid en ambitie. De creativiteit enambitie die nodig zijn om een zo fundamenteel aspect van het levenals de zwaartekracht wetenschappelijk in twijfel te trekken.”Newton en Einstein vertellen niets over wat de onderliggendeprocessen van zwaartekracht zijn. Ik heb de basis gelegd omzwaartekracht op een nieuwe manier te bekijken. Ik doe dat doorzwaartekracht te benaderen door de onderliggende processen tebeschrijven, zoals dat binnen de thermodynamica gebruikelijk is,”zei Verlinde daar in zijn artikel ‘On the Origin of Gravity andthe Laws of Newton’ over.

Naast Verlinde werden ook prof. dr. Heino Valcke van de RadboudUniversiteit en prof. dr. Patti Valkenburg van de UvA beloond meteen Spinozapremie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK