Stenden pioniert verder

Nieuws | de redactie
14 juni 2011 | Het inspectierapport ‘Onderzoek financiering buitenlandse activiteiten Stenden Hogeschool’ geeft weinig reden tot zorg. De organisatie klopt, al moet precies gelet worden op weglek van publieke middelen. Maar OCW-wetgeving is hier zeer vertraagd. “Wij hebben er veel belang bij dat die er komt,” zegt collegevoorzitter Leendert Klaassen.
Vlag van Qatar Foto: Juanedc

Hoe om te gaan met Nederlands hoger onderwijs dat zich vestigt in het buitenland? Dat is de vraag die rijst na lezing van het rapport van de Inspectie. De Hogeschool Stenden  is pionier op het gebied van onderwijsaanbod in het buitenland, onderkent staatssecretaris Zijlstra. “Stenden loopt vooruit op een wijziging over vestigingen in het buitenland die is voorzien bij de invoering van de Wet Versterking Besturing.” Dat die wet van oud-minister Plasterk er nog steeds niet is, is geen zaak die de dynamische hogeschool verweten kan worden, zo blijkt nu.

Zelfde onderwijsopzet

“Wat we in het buitenland doen is inhoudelijk hetzelfde als wat we hier in Nederland aan onderwijs aanbieden,” onderstreeptKlaassen als hij de verschillen tussen de buitenlandse Stenden-vestigingen en die in Nederland vergelijkt. Er wordt vanuit Stenden dan ook reikhalzend uitgekeken naar de invoering van de nieuwe  wetgeving die de regels op het gebied van dit ‘nieuwe’ onderwijs bepaalt.

Die moet de gewenste kaders daadwerkelijk vastleggen en zo het onderwijs dat Stenden aanbiedt in onder andere Bali, de Golfstaten en Zuid-Afrika versterken. “Het is zeker vervelend dat zo’n dergelijke regeling er niet is. Wij hebben er veel belang bij dat die er komt.” Waarom? Omdat de vestigingen van Stenden in het buitenland de zelfde onderwijsopzet kennen als de Nederlandse, zou de borging en behandeling daarvan ook naar Nederlandse maatstaven moeten zijn. “Het accreditatiestelsel van de NVAO zou wat ons betreft ook voor vestigingen in het buitenland moeten gelden.” Er wordt in de buitenlandse vestigingen uiteraard met plaatselijke partners samengewerkt, maar volgens Klaassen is er naar de inhoud gezien geen wezenlijk verschil met het onderwijs hier. “We werken hier in Nederland toch ook wel eens met buitenlands onderwijspersoneel?”

Risico op weglek ondervangen

Het mogelijk weglekken  van publieke middelen dient volgensOCW wel ondervangen te worden. Stenden heeft aangegeven de door OCW voorgestelde maatregelen onverkort te zullen doorvoeren nu de pioniersfase op dit terrein achter de rug lijkt te zijn. Het buitenlands onderwijs van de hogeschool moet op deze manier enkel vanuit het private vermogen worden gefinancierd. Stenden is hierover al in overleg met OCW.

De onderwijsmodules in het buitenland, de Grand Tour voor de studenten geheten, zijn uitsluitend bedoeld voor Nederlandse studenten. In de reactie op de Inspectie, geeft de hogeschool aan:”Het gaat om Nederlandse studenten die de kans krijgen om in het buitenland Nederlands onderwijs te volgens. Dit kost de belastingbetaler geen cent extra en de student wordt een wereldervaring rijker.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK