Twente eert Mythbusters

Nieuws | de redactie
30 juni 2011 | Bij de 50e verjaardag van de UTwente ontvangen de wereldwijd geliefde kennis- en tech-promotoren Jamie Hyneman en Adam Savage een eredoctoraat. Klinken bekend, die namen? Precies: die twee van Discovery Channel!

 

De twee mavericks maken sinds 2002 het programma MythBusters opDiscovery Channel. In elke uitzending – er zijn ruim 200afleveringen geproduceerd -, bevestigen of juist ontkráchtenHyneman en Savage theorieën, legenden en mythen.

Met spectaculaire experimenten onderzoeken ze of een situatieecht mogelijk is: kon Archimedes echt de Romeinse vloot in vuur envlam zetten met de zon en spiegels? Dankzij hun humoristischebenadering weten zij wereldwijd een miljoenenpubliek, van vooralook jonge kijkers, te interesseren voor wetenschap, technologie enhet uitvoeren van experimenten.

Beide zijn meer dan vrolijke televisiemakers. Savage heeftverschillende patenten en prijzen op zijn naam staan, Hyneman heeftonder meer gedoceerd aan de Academy of Art University in SanFrancisco. Beiden hebben ze ook honderden special effectsgeproduceerd voor commercials. Ze waren al benoemd tot honorarylifetime members van de California Science TeachersAssociation en in april van dit jaar ontvingen zij de HarvardHumanism Award.

Icoon bekroond

De UTwente eert overigens op 25 november ook een icoon van deEuropese wetenschap, Helga Nowotny. Zij is de President van de EuropeanResearch Council (ERC), en emerita-hoogleraar Social Studies ofScience aan de ETH in Zürich.

Zij heeft veel onderzoek gedaan naar het vormgeven van desocial, ethische en politieke aspecten van wetenschap entechnologie. In de door haar geïntroduceerde ‘Mode 2 Society’ heeftde wetenschap, veel meer en op andere manieren dan tot nu toe,interactie met de samenleving. Over haar laatste boek, datverscheen bij Suhrkamp in de prestigieuze Edition Unseld reeks,leest u hier meer op ScienceGuide. Het heet ‘Diegläsernen Gene. Die Erfindung des Individuums im molekularenZeitalter.’

Naast haar wetenschappelijk werk heeft prof. Nowotny zittinggehad in wetenschappelijke adviesraden in verschillende Europeselanden. Onder meer was zij van 2001 tot 2005 was voorzitter van deEuropean Advisory Board van de Europese Commissie (EURAB). Prof.Nowotny heeft talloze artikelen en boeken gepubliceerd, waaronder’Insatiable Curiosity. Innovation in a fragile future.’ Haar meestrecente publicatie, samen met Giuseppe Testa is ‘Naked Genes:Reinventing the human in the molecular age.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK