Uitdaging is de norm

Nieuws | de redactie
22 juni 2011 | Op de Dag van de Excellentie moeten we “excellentie durven verbreden,” zegt Jet Bussemaker, gasthoofdredacteur van ScienceGuide. “Niet alleen studenten moeten excellentietrajecten kunnen doen, juist ook docenten!” Debatteer daarover mee op 28 juni. Bovendien onthult ScienceGuide met 'Strategy on Demand' de nieuwste ranking van het websucces van universiteiten en hogescholen.

Op 28 juni wordt de Dag van de Excellentiegehouden op de Campus van het nieuwe University College van deUniversiteit Leiden aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Vanaf 3 uur wordt de Webranking 2011 gepresenteerd en worden dewinnaars gelauwerd.  Daarna treden voorbeelden vaninspirerende excellentie en de verantwoordelijke politici op indebatten over de ambitie van een excellent en uitdagendHO-studieklimaat. Hoe gaan we ons hoger onderwijs de komende jarenbeter, uitdagender en daarmee excellenter maken? Antwoorden komendaarop van HO-woordvoerders als Anne-Wil Lucas, Jasper van Dijk enTanja Jadnanansing.

Een puntje zuigen

Jet Bussemaker onderstreept dat zij het begrip excellentie graagnog rijker ingevuld zag. “In het HBO kunnen we dat themainhoudelijk best verbreden, bijvoorbeeld door onze maatschappelijkepartners in het beroepenveld en praktijkonderzoek erbij te halen.Daarbij moeten we de hogeschool en het onderzoek bij ons vooralniet zien als ‘semi-wetenschappelijk’. Het is vooral gericht op hetbevorderen van de kwaliteit van ons onderwijs en de reflectie opwat er speelt in de beroepspraktijk. Dat gebeurt ook in diepraktijk vaak nog weinig, dat heb ik in de zorg ook gezien.”

De kwaliteit die het HBO hier kan bieden is vaak uitstekend,zegt zij. “De collega’s van de UvA kunnen bij zulk praktijkgerichtonderzoek soms echt een puntje zuigen aan wat onze mensen bij deHvA presteren. We mogen wat dat betreft best wat zelfbewuster entrotser zijn en daar kan de Dag van de Excellentie aanbijdragen.”

Studenten dagen docenten weer uit

In die verbreding van het excellentiethema  ziet Bussemakereen bijzondere rol voor de docent. Deze zou zijn eigenexcellentietrajecten binnen universiteit en hogeschool moetenvinden.  “De Siriusprojecten bij ons zijn niet alleen maaruitdagend voor alle studenten die extra inzet willen doen. Ik ziedat zij ook de docenten weer uitdagen de diepte in te gaan bij hetwerken in hun vak. Het uitdagen moet de norm zijn en docentenwillen dat ook. Het beste uit mensen halen, daar gaat het om. wezouden ook docenten daarvoor ‘Siriustrajecten‘ moeten aanbieden.”

Bussemaker ziet het in dat opzicht ook zeker zitten omexcellente docenten in te zetten om hun vakgenoten bij te spijkerenen trekt daarbij paralellen met de kunstsector. “Ik vind zulkemasterclasses zoals die bij musici een heel mooi voorbeeld.Kijk naar de violiste Janine Jansen die andere muzikanten lesgeeft. Dat zou een cultuur zijn die ik bij de HvA graag wilstimuleren.”

U bent van harte uitgenodigd bij de onthulling enprijsuitreiking aanwezig te zijn en uw inbreng te geven in dedebatten over excellentie en perspectief voor het Hoger Onderwijsop 28 juni. Meldt u aan bij toptien@scienceguide.nl!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK