Utrecht zwaartepunt duurzaamheid

Nieuws | de redactie
17 juni 2011 | De Universiteit Utrecht zet in op duurzaamheid. In het kader van profilering zal het nieuwe Utrecht Sustainability Institute (USI) van duurzaamheid één van de zwaartepunten maken. Op donderdag 16 juni presenteerden voorzitter Jacqueline Cramer en UU-hoogleraar Herman Wijffels de plannen van het instituut.

“Op dit moment zijn onze economische processen lineairgeorganiseerd. Wat we niet kunnen gebruiken, gooien we weer terugin de natuur. We moeten toe naar een duurzamere manier. Oogsten opeen manier die de bron van oogst intact laat of zelfs versterkt.”Herman Wijffels hield een vurig pleidooi voor de circulaireeconomie. Een belangrijk aspetct van duurzaamheid nu we, zo steltWijffels, “zijn aangelopen tegen de grenzen van onze planeet.”

Kennis-kunde-kassa

Het USI, ontstaan uit het voormalige Utrecht Centrum voor Aardeen Duurzaamheid (UCAD), gaat zich richten op dergelijkevraagstukken op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering,energieafhankelijkheid en explosieve urbanisatie. Hetduurzaamheidsinstituut dat Utrechts georiënteerd is, zal zichrichten op nationale en internationale urbane regio’s. “We zijnvanuit Utrecht begonnen, omdat daar de kennis aanwezig is, maar onswerk zal zich zeker richten op vraagstukken in binnen- enbuitenland,” vertelt oud-minister Jacqueline Cramer.

Op de participatiebijeenkomst rond de lancering van het USIwordt stilgestaan bij de mogelijkheden die het nieuwe instituut kanbieden voor de verschillende participanten. De Hogeschool Utrecht,het KNMI, maar ook bedrijven als Eneco, Rabobank en BAM hebben zichaangesloten bij het initiatief om te werken aan’kennis-kunde-kassa’ zoals het valoriseren van onderzoek en kennisop de bijeenkomst wordt gekenschetst.

Aansluiting bij de door ELI-minister Verhagen aangewezen topteamis daar een wezenlijk onderdeel van, vindt USI-voorzitter Cramer.”Er zitten natuurlijk heel veel aspecten uit dit instituut dieaansluiten bij de topteams van water en biochemie. Climate KIC, het klimaatinstituut waar de UUook in participeert, is daar ook een goed voorbeeld van.”

De Uithof profileert

Annemarie Slootweg van de, bij het USI aangesloten, HogeschoolUtrecht, roemt de aanpak van voorzitter Cramer om direct enconcreet aan de slag te gaan met duurzaamheid. “Het eerste wat wegingen doen toen we bij elkaar kwamen was concreet bekijken hoe weonze eigen werkplek, de Uithof, konden verduurzamen.” Concreetaanpakken van duurzaamheidsvraagstukken is dan ook waar hetinstituut zich op moet richten.

Het RIVM, eveneens betrokken bij het USI, zal vanaf 2018 ookgehuisvest worden op de Uithof. Dat maakte Volksgezondheid-ministerSchultz woensdag bekend. Daarmee krijgt de profilering van deUniversiteit Utrecht op de Uithof nadrukkelijk gestalte in de vormvan een duidelijk zwaartepunt op het gebied van milieu enduurzaamheid. In 2015 zal gestart worden met de bouw van het nieuweRIVM-kantoor.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK