Verrijkte publicaties in het zonnetje

Nieuws | de redactie
10 juni 2011 | Het verrijken van publicaties is een nieuwe communicatievorm in de wetenschap om artikelen te voorzien van extra materiaal, beschikbaar op internet, zoals filmfragmenten, of onderzoeksrapporten. SURFfoundation brengt deze publicaties voor het voetlicht en reikt maandelijks een prijs uit voor het beste voorbeeld.

Met behulp van het internet kunnen wetenschappelijke publicatiessterk verrijkt worden met onderliggendeonderzoeksdata, visualisaties, datamodellen, beeld en geluid. Hetis de samenhang tussen die verschillende onderdelen die eentoegevoegde waarde biedt aan zo’n publicatie. Meer toegankelijkeonderzoeksoutput betekent meer inzicht, meer kwaliteit en meermogelijkheden voor de wetenschap.

Sinds februari 2011 looft SURFfoundation iedere maand een prijs uit voor de VerrijktePublicatie (VP) van de maand. Eerder viel een archeologischonderzoek uitgegeven door Amsterdam University Press en eenonderzoeksproject van het Centrum voor Openbare Orde Handhaving inde prijzen. Deze maand gaat de prijs naar het onderzoek ‘A Comparative Study onPermissiveness Toward Euthanasia’.

Inzichtelijk maken en reproduceren

Sinds 1981 worden de waarden en normen van Europeanen verzamelden onderzocht in de grootschalige EuropeanValues Study (EVS). Het is inmiddels een enorme dataset diebeschikbaar is om te analyseren. Publicaties die analyses over dezedata beschrijven zijn in de EVS repository opgeslagen. Sinds kortworden die publicaties verrijkt met informatie over welkeonderzoeksdata is gebruikt en hoe deze is toegepast. Zo isinzichtelijk welke methode en analyses  onderzoekers op dedata hebben uitgevoerd om tot de beschreven uitkomsten tekomen.

De Verrijkte Publicatie ‘A Comparative Study on PermissivenessToward Euthanasia’ geeft inzicht in hoe de dataset van de EuropeanValue Study is gebruikt voor de totstandkoming van de publicatie.Zowel de gebruikte variabelen binnen de dataset als de omschrijvingvan de methode van de analyse, de syntax, vormen de verrijking. Opbasis van deze omschrijving kan een andere onderzoeker hetonderzoek herhalen of aanvullen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK