VSNU-café over kwaliteit en HBO

Nieuws | de redactie
16 juni 2011 | Het inspectierapport over Inholland en andere hogescholen heeft de discussie over kwaliteitszorg stevig aangewakkerd. Wat betekent de HBO-narigheid voor de universitaire borging? Op 23 juni zullen tijdens het VSNU-café mensen uit de Inspectie, accreditatieorganisaties en het WO met elkaar in discussie gaan.

De discussie rond de borging van kwaliteit in het hogeronderwijs heeft met name het Nederlandse accreditatiesysteem onderhet voetlicht gebracht. Welke rol speelt de NVAO? Wie zijn nuprecies die organisaties (VBI’s) die de visitaties uitvoeren en watdoen deze precies? Voor de NVAO was dit al aanleiding om zich stevig teroeren in deze discussie en bovenal nog eens duidelijk te maken hoehet Nederlandse accreditatiesysteem werkt.

Ook mensen van Hobeon, één van de VBI’s, mengden zich opScienceGuide in deze discussie. Zij betogen dat “door nude scheiding tussen toezicht op kwaliteit en toezicht oprechtmatigheid te bewaken en waar noodzakelijk bestaandebevoegdheden effectiever te benutten wordt voorkomen dat het hogeronderwijs een stap terug doet in de tijd.” Rechtmatigheid enkwaliteit zijn wezenlijk verschillende zaken. In hetpublieke debat over de HO-kwaliteit en vooral die over het HBOworden deze twee begrippen ten onrechte enverwarrend door elkaar gehaald, stellen deHobeon-medewerkers.

Hoewel de universiteiten tot op heden nog vrijwel buiten dezediscussie zijn gebleven, raken de aangekondigde maatregelen ook hetWO. Dudok. Rick Steur (hoofdinspecteur hoger onderwijs), Jan Veldhuis (voorzitter QANU), Guy Hendricks (voorzitter ISO) en Klaas Visser(Onderwijsdirecteur Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam),gaan daarom onder leiding van Maria Henneman tijdens het VSNU-caféin gesprek over dit onderwerp. De leidende vragen daarbij zijn:

•              Hoe wordt kwaliteit van het onderwijs op dit momentgewaarborgd bij de universiteiten?
•              Hoe participeren docenten, studenten enopleidingsdirecteuren daarin?
•              Wat ging er precies mis in het HBO en in hoeverre zou dit ookin het wetenschappelijk onderwijs kunnen gebeuren?
•              En tot slot: zijn de OCW-maatregelen om kwaliteitszorg teverbeteren in de praktijk daadwerkelijk een stap vooruit?

Het VSNU-café vindt plaats op 23 juni vanaf 17.30 inCafé Dudok in Den Haag. Meldt u hier aan om deel te nemen aan dediscussie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK