Wereld rijp voor Kieskompas

Nieuws | de redactie
9 juni 2011 | Democratie kun je wel degelijk 'exporteren'. De Wereldomroep en de VU komen met een vernieuwd type van het Kieskompas voor de reeks verkiezingen. die na 'facebookrevoltes' in prille democratieën over de hele wereld nu aan de orde zijn. Binnenkort in Tunesië en Egypte, vervolgens ook in Marokko, Senegal en Kenia.

Zo krijgen stemgerechtigden voor het eerst de mogelijkheid omonline te bepalen welke partij het dichtst bij de eigen politiekevoorkeuren ligt. De organisaties starten met het ontwikkelen vaneen Arabisch- en Engelstalig Kieskompas voor de verkiezingen inTunesië en Egypte. In 2012 volgt een Kieskompas voor Marokko,Senegal en Kenia.

Kieskompas-lite via de gsm

In landen waar de ‘Twitter- en Facebook-revoluties’ hebbenbijgedragen aan de eerste stappen op weg naar democratie, zullenvooral de jongere kiezers goed worden bereikt via het internet.Vanwege de beperkte internetaansluitingen in bijvoorbeeld deArabische wereld en Afrika, komt het Kieskompas niet alleenbeschikbaar als website, maar ook als ‘lite’ versie voor de mobieletelefoon. Voor burgers die niet in staat zijn het internet of detelefoon te gebruiken, wordt een Kieskompas voor in de krantontwikkeld.

Hoofdredacteur Rik Rensen van de Wereldomroep licht toe: “Desamenwerking past precies bij onze activiteiten in het kader vanhet vrije woord. Je moet je voorstellen dat in landen als Tunesiëen Egypte hele generaties zijn opgegroeid in een dictatuur. Voorhen is politieke keuzevrijheid een nieuw en veelal ingewikkeldbegrip. Het is een belangrijke taak van de Wereldomroep om juist inzulke landen mensen betrouwbare informatie te geven over hun eigensituatie, in hun eigen taal. En hen zo helpen om eigen keuzes temaken.”

Verdiepen via oud-nieuw combinaties

Samen met wetenschappers ter plekke wordt een Kieskompasontwikkeld waar de belangrijkste politieke kwesties in zijnopgenomen. Juist de combinatie van ‘nieuwe’ en ‘oude’ media maakthet mogelijk het publieke debat te verdiepen. De Wereldomroep zalzelf of samen met deelnemende mediapartners journalistieke analysesmaken op basis van de resultaten die uit Kieskompas naar vorenkomen.

André Krouwel, wetenschappelijk directeur van Kieskompas enVU-politicoloog, is blij met de internationale spin-off: “Veelmensen denken dat Kieskompas alleen in Nederland bekend is enveelvuldig wordt gebruikt, maar we hebben de afgelopen jaren inandere landen ook al een Kieskompas gemaakt. Zo zijn we op ditmoment actief in Turkije in verband met de naderendeverkiezingen.”

“Het is geweldig dat we samen met de Wereldomroep een dergelijkoorspronkelijk Nederlands instrument beschikbaar kunnen stellen inlanden waar het heel noodzakelijk is om burgers onpartijdig teinformeren over waar politieke partijen voor staan.”

De tijd is rijp in Marokko

Eindredacteur Hassan Nadir van het Marokkaanse radiostationRadio Chada FM, mediapartner van de Wereldomroep, vindt eenKieskompas een uitstekend idee: “Het is erg belangrijk, zeker omdater vervroegde verkiezingen in Marokko worden gehouden. In Marokkoen de rest van de Arabische wereld zijn wij niet gewend aan ditsoort geavanceerde academische kiesmethodes. De tijd is er rijpvoor.”

Directeur Serigne Diagne van Seneweb, één van de grootstewebsites in Senegal, zegt in een reactie dat men zeergeïnteresseerd is in Kieskompas, wanneer dat in zijn land zalworden gelanceerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK