De schoolmeester van de wereld

Nieuws | de redactie
1 juli 2011 | Ook in de USA beseft men nu ten volle de betekenis van de internationale vergelijkingen van onderwijsprestaties en kwaliteitsconcepten. OECD-onderwijspionier Andreas Schleicher wordt er in serieuze bladen zelfs geportretteerd als ‘The worlds’ schoolmaster’, vanwege zijn werk aan de PISA-rankings. Zo zijn er meer krachtige signalen.

President George W. Bush voerde als eerste een door het werk vande PISA-mensen aangewakkerd onderwijsbeleid. De uitkomsten van dierankings besprak hij met zijn ideologische tegenvoeter senator TedKennedy en dat leidde tot een uitzonderlijk politiek bondgenootschap.

De erfenis van Clinton

Sindsdien is onder meer onderzocht hoe het USA-onderwijs zouscoren als er niet alleen maar zeer generiek naar de PISA-analysesvan Schleicher en zijn collega’s werd gekeken. Als men de 50 statenmet hun zeer diverse beleidstradities en aanpak zou meten als warenzij EU-achtige (deel) staten, dan wordt het onderscheid inprestaties en onderwijsniveau dramatisch duidelijk. De best bekend staandeonderwijssystemen binnen de USA blijken dan nog relatiefmiddelmatig vergeleken met toplanden binnen PISA als Finland – enook Nederland – terwijl de zwakke staten op kwaliteitsniveausopereren waar binnen de EU niemand zich zou durven vertonen. Zoblijkt de erfenis van de Clintons in Arkansas nier om over naarhuis te schrijven te zijn.

Obama’s onderwijsminister Arne Duncan neemt de PISA-analyses danook zeer ernstig. Hij wil dat de USA zich serieus willen latenvergelijken met inspirerende voorbeelden als die uit Finland enSingapore. Zijn betoog daarover leest u hier.

Alles behalve de realiteit

Het net gepubliceerde portret van Andreas Schleicher in TheAtlantic geeft aan hoe groot de impact van signalen als dezeinmiddels is geworden op het beleidsdiscour in Amerika. “At theUniversity of Hamburg, Schleicher studied physics. Out of curiosityhe sat in on a lecture by Thomas Neville Postlethwaite, who calledhimself an “educational scientist.” Schleicher was captivated. Herewas a man who claimed he could analyze a soft subject in a hardway, much the way a physicist might study schools. At the time,1986, the education establishment was dominated by tradition,theories, and ideology. “You had people dealing with every subject,except looking at reality.”

Schleicher zelf zet zijn denk- en rekenwerk voort, met eensteeds meer strategische focus op de opbrengsten vankennisinvesteringen voor langere termijnontwikkelingen en dewelvaart van landen. Een recente studie liet bijvoorbeeld zien, datwanneer alle hoogontwikkelde landen hun PISA-scores naar Finsniveau brengen, dit een ongekende welvaartsverhoging oplevert: 6maal het BBP van nu.

Nederland zou zijn welvaart na 2010 bijna kunnen verdubbelen.ScienceGuide was aanwezig in Brussel bij de LisbonCouncil, waar Andreas Schleicher deze OESO-cijfers onthulde.”The tolerance for failure is too high in Europe,” zei hij. U vindtde achtergronden hiervan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK