Druk op Rusland én Rosenthal

Nieuws | de redactie
7 juli 2011 | De dood van advocaat Sergey Magnitsky na 359 dagen voorarrest in een Russische cel toont aan dat Rusland het helemaal niet nauw neemt met mensenrechten. “Deze advocaat had nooit gevangen genomen moeten worden, dat eiste de Raad van Europa destijds al,” vertelt columnist Pieter Omtzigt. “Maar nu is aan die gevangenschap op gruwelijke wijze een einde gekomen.”

“Dat is naast een klap voor de mensenrechten ook ook een zwareslag voor zakelijke relaties met Rusland. ZIjn opdrachtgever,Hermitage Capital werd namelijk op allerlei manieren bedrogen doorde Russische staat. (Zie bijvoorbeeld het relaas: http://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Magnitsky)Dat betekent dat zakendoen in Rusland buitengewoon rechteloosgebeurt. Iets waar Shell overigens met zijn olievelden al een keerachter gekomen was.

Onbegrijpelijk is het dan ook dat minister Rosenthal dit puntniet met de Russen wil opnemen, ondanks een Kamerbreed gesteundemotie. Amerika, het Europees Parlement en Duitsland zijn welduidelijk in hun stellingname.

In de Mensenrechtenwaakhond Raad van Europa weigert de Russischedelegatie informatie te verschaffen en loopt  de zaal uitwanneer er gepraat wordt over deze zaak. Daarom vraag ik nu de Raadvan Ministers van alle bewindslieden van Buitenlandse Zaken inEuropa om met de Russen in gesprek te gaan. Per slot van rekeninghebben ze allemaal plechtig verklaard, dat ernstigemensenrechtenschendingen onderzocht moeten worden. Welnu, hierhebben ze een test.”

Written Questions to the Committee of Ministers of theCouncil of Europe

In view of the “Guidelines on eradicating impunity for serioushuman rights violations” adopted by the Ministers’ Deputies attheir meeting on 30-31 March 2011, does the Committee of Ministersconsider the death in pre-trial detention in Moscow of lawyerSergey Magnitsky, allegedly tortured and left to die intentionallyfor having refused to give false testimony against his employerWilliam Browder, as a serious human rights violation within themeaning of its guidelines?

If so, what action is the Committee of Ministers planning totake in order to ensure that those responsible for Mr. Magnitsky’sdeath are held to account?   Has the Committee ofMinisters entered into a dialogue with the Russian delegation onthis topic?

Can the Committee of Ministers answer these questions beforeSeptember 1st 2011?

Dr.P.H. Omtzigt is lid van de Tweede Kamer voor het CDA,van de Assemblee van de Raad van Europa en econometrist. Indie rollen houdt hij op ScienceGuide een column bij overzijn ervaringen in de eigenzinnige werelden van politiek enwetenschap, hun wederzijdse beïnvloeding en hunconfrontaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK