FOM en BASF duurzaam koel

Nieuws | de redactie
27 juli 2011 | Magnetische koeling is een veelbelovende techniek om energieverbruik te reduceren. FOM en BASF slaan wederom de handen ineen om de mogelijkheden van magnetocalorische materialen te onderzoeken. “Op basis van de theorie kan er maximaal vijftig procent bespaard worden”, aldus BASF-directeur Thomas Weber.

Magnetocalorische materialen vormen een nieuwe generatiekoelmaterialen die veel kansen bieden om toekomstige koelsystemenefficiënter en stiller te maken. “We willen de fundamentelemagnetocalorische basisprincipes beter begrijpen. Dat helpt ons omnieuwe materialen te ontwikkelen om de beste routes voor productieop grote schaal te bepalen”, legt programmaleider prof. dr. EkkesBrück van de TU Delft uit.

Magnetocalorische materialen warmen op in een magneetveld en alsze er vervolgens uit worden getrokken, daalt hun temperatuur weer.Dit maakt een warmtepomp op basis van magnetocalorische materialeneen goed alternatief voor traditionele koelsystemen. “Bijkomendvoordeel is dat koelelementen gebaseerd op magnetische koelcyclusrelatief klein zijn. Hierdoor zijn ze zeer geschikt voor de koelingvan zeer verschillende apparaten, van kleine elektronischecomponenten tot koelkasten en airconditioners”, verklaart ThomasWeber het belang van verder onderzoek.

BASF Future Business GmbH is een bedrijf dat zich vanuit dechemie richt op nieuwe materialen, technologieën ensysteemoplossingen. Het is niet voor het eerst dat BASF samenwerktmet de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie(FOM).  De twee partijen werken samen in een IndustrialPartnership Programme waarin de academische kennis van FOMgekoppeld wordt aan industriële ambities. Het onderzoeksprogrammawordt uitgevoerd aan de TU Delft, de Radboud Universiteit en in delaboratoria van BASF.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK