Griekse beginselen

Nieuws | de redactie
7 juli 2011 | Het openbaar college van UvT-econoom Sylvester Eijffinger werd gehouden in een hitte die op een Griekse zomer leek. Hij gaf er zijn visie op oorzaken, gevolgen en uitkomsten van de Griekse schuldencrisis. Hij voelt wel enige compassie met dit land waar het “nooit meer rustig zal worden.”“Groot probleem is dat men pas in april 2011 echt is na gaan denkenover de Griekse tragedie. Voor die tijd was iedereen ziende blinden horende doof en waren veel economen roependen in de woestijn,”was een van de harde conclusies en bekentenissen die Eijffinger in dit openbaar hoorcollegedeed.

De Haan, Zalm, Knot

Een van die roependen in de woestijn verdientoverigens eervolle vermelding: prof. Henk de Haan van de RUG. Deze collega – en partijgenoot- van Eiffinger was als woordvoerder van het CDA in de TweedeKamer de man die al bij de behandeling van detotstandkoming van de Eurozone in 2000 VVD-minister Zalm vanFinanciën verweet de ogen te sluiten voor de ongeloofwaardigegegevens en statistieken over de Griekse economie enstaatshuishouding. De motie-De Haan om de toetreding vanGriekenland tot de EMU tegen te houden, werd verworpen door deregeringscoalitie van PvdA, VVD en D66, inclusief het kamerlidWilders.

Het onderwerp ‘eurocrisis’ heeft in het werk van prof. Eiffingereen bijzondere voorgeschiedenis. in 1995 was hij in Groningen lidvan de PhD Thesis-commissie voor het proefschrift van Klaas H.W.Knot, Fiscal Policy and Interest Rates in the EuropeanCommunity. Knot is recent beneomd als de opvolger vanDNB-presdient Nout Wellink.

Eijffingers openbaar college was georganiseerd door het BrabantsDagblad in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Tot slotwerd alle bezoekers ter verfrissing een glaasje ouzogeserveerd.

U kunt het college met de analyse van Eijffinger hier volgen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK