HBO’ers erg gewild bij werkgevers

Nieuws | de redactie
19 juli 2011 | Afgestudeerde HBO’ers liggen goed in de markt. 89% van de afgestudeerden vindt binnen drie maanden een baan. Met name in zorg, onderwijs en techniek kan men snel aan de slag. Meer moeite kost dit bij grote en soms omstreden opleidingen als Media & Entertainment Management en Commerciële Economie.

De jaarlijkse HBO-monitor, die over 2010 zojuist verscheen, werd ingevuld door 18.000 alumni die ongeveer anderhalf jaardaarvoor hun HBO-diploma behaalden. Guusje ter Horst, voorzittervan de HBO-raad, is blij met de resultaten. “De cijfers sprekenvoor zich. Afgestudeerde HBO-studenten zijn goed voorbereid op dearbeidsmarkt. Ze vinden snel een baan die aansluit bij hunopleiding.”

De zorg, techniek en het onderwijs staan er sterk voor waar hetde baanzekerheid betreft. Minder dan 5% van hen is anderhalf jaarna afstuderen nog steeds werkzoekend. In de zorg is zelfs slechts2,3% nog op zoek naar een baan.

Zorgenkindjes op banenmarkt

Bij de economische en sociale opleidingen liggen de cijfers ietsboven het totale HBO-gemiddelde van 5,2%. Ook zijn hierzorgenkindjes te noteren. Met name grote opleidingen alsCommunicatie en Commerciële Economie, maar ook het bij Inholland inopspraak geraakte Media & Entertainment Management (MEM) ‘vande Theo-route’ kennen werkloosheidscijfers die ruim boven hetgemiddelde scoren.

Zo blijft bij Commerciële Economie 7,4% van de afgestudeerden naanderhalf jaar nog verstoken van werk. Bij Communicatie en MEMliggen de percentages nog een stuk hoger: respectievelijk 13,1 en15,5% van de alumni zit nog zonder baan.

Positieve ontwikkelingen in de kunst

Bij de kunstopleidingen zijn de cijfers -in tegenstelling tothardnekkige verhalen hierover- positief:  bijna 9 op de 10 vande afgestudeerden vindt binnen drie maanden emplooi. Na anderhalfjaar is slechts 5,6% van de afgestudeerden nog werkzoekend. Integenstelling tot de andere sectoren is de kunstsector de enigesector waarvoor de baanzekerheid is gestegen ten opzichte vanvoorgaande jaren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK