Knooppunt brein koppelt verlangen en gedrag

Nieuws | de redactie
21 juli 2011 | Wat bepaalt of je iets wat je heel graag wil, echt gaat doen? UvA-onderzoekers hebben ontdekt dat een complex verkeersknooppunt, de caudate, het verlangen aan gedrag koppelt. Met de resultaten van het onderzoek kunnen verslavingen, depressies en de ziekte van Parkinson beter worden begrepen.

Via een hersenscan toonden de onderzoekers van de UvA hoe decaudate zorgt voor de koppeling tussen wens en de uitvoeringdaarvan. De caudate zit diep ingebed in het emotionele gebied vande hersenen. Vanuit de caudate lopen meerdere communicatiebanennaar de motorische (actie) en cognitieve (controle) gedeeltes vanhet brein. In deze gebieden worden de verlangens vervolgens omgezettot handelen.

Het is in dit deel van je hersenen dan ook dat het verlangennaar een sigaret daadwerkelijk omgezet wordt in het daadwerkelijkroken ervan, of dat de droom om een wereldreis uiteindelijkresulteert in het kopen van vliegtickets. Het is de nucleusaccumbens in de hersenen die ervoor zorgt dat passie en verlangenervaren worden, maar niet verbonden worden met daadwerkelijkhandelen, zo blijkt uit het onderzoek. Boek je dus toch niet datvliegticket, dan is het verlangen hier blijven steken.

Richten op samenwerking in brein

In het UvA-onderzoek, onderdeel van het Vici-project van prof.dr. Ridderinkhof en gefinancierd  door NWO, hebben dewetenschappers een nieuwe benadering gebruikt voor het bestuderenvan het menselijk brein. In plaats van activiteit te meten ingeïsoleerde hersengebieden, richtten de onderzoekers zich op hetmeten van samenwerkingsprocessen tussen verschillendehersengebieden. Een nieuwe onderzoeksmethode die volgens deonderzoekers de voorkeur moet krijgen in het onderzoek naar hetbrein.

“Bij de bestudering en behandeling van [Parkinson] wordt erggelet op bepaalde kleine gebiedjes in het brein. Wij pleiten ervoorom voortaan naar het hele brein te kijken, en dan met name naar deverbindingen die tussen de hersengebieden bestaan’, legt, HelgaHarsay, één van de UvA-onderzoekers het belang van de nieuweonderzoeksmethode in het onderzoek naar Parkinson uit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK