MKB moet samen internationaal gaan

Nieuws | de redactie
7 juli 2011 | “Cooperation within networks” is volgens lector Anne van Delft van Hogeschool Rotterdam de manier voor het midden- en kleinbedrijf om te slagen in het buitenland. Deze samenwerking zorgt ook voor problemen tussen partijen die enerzijds samenwerken en anderzijds concurrenten zijn. Afgelopen week sprak zij haar inaugurele rede uit.

Van Delft laat in haar lectorale rede de ontwikkeling zien diehet Nederlandse MKB heeft gemaakt op het gebied vaninternationalisering. “Dutcht SME’s aren’t positioned as stronglyinternationally but the level of internationalisation is increasingand above the European average although it is stil well below themost international European countries. One third (32%) of DutchSME’s have direct exports and 38% have direct imports,” zo schetstde Rotterdamse lector op basis van de cijfers van de EuropeseCommissie.

Voordeel uit internationalisering

Anne van Delft laat zien dat internationalisering voor het MKBsterke voordelen biedt. “Efficiency can be improved and costs canbe improved through economies of scale, cheaper sourcing orsubcontracting across borders.  Export also creates growthindirectly, through a variety of mechanisms including efficientallocation of resources, greater capacity utilization andtechnological improvement in response to greater competition fromabroad.”

Het is de vraag waarom niet meer bedrijven zich meer over degrens oriënteren. Culturele verschillen, zwaardere concurrentie, erzijn verschillende redenen aan te wijzen, waarominternationalisering moeizaam op gang komt. De Research GroupInternational Business van de Hogeschool Rotterdam zal zich richtenop de mogelijkheden die hier liggen en waarom deze wel of nietworden benut door het MKB in Nederland.

Omdat kleinere en middelgrote bedrijven meer moeite zullenhebben om zich internationaal staande te houden. Anne van Delftpleit er daarom voor om meer de mogelijkheden te benutten van hetwerken in netwerken van bedrijven met een gelijksoortig doel. “Themain reasons for entering into cooperation with other companies,not specifically with competitors, are: sharing costs and risks,shortening innovation times, pooling complementary resources, andinfluencing markets and position.”

Rotterdams bedrijfsleven helpen ontwikkelen

Er is op het gebied van deze vorm van samenwerking nog veelruimte tot verder onderzoek en dat zal, zo kondigt Van Delft aan,ook het doel zijn van de Research Group International Business. DeHogeschool Rotterdam “strives to contribute to the development ofthe Rotterdam region through practice-based research which tacklesboth social and economic problems.”

“The main goal of the research programme is to support regionSME’s with their internationalisation, especially in emergingmarkets. Increasing involvement of firms in international marketshas been shown to benefit the home market, improve internationalcompetitiveness, contribute to the generation of knowledgespillovers and support the set-up of new businesses.”

De volledige openbare les van Anne van Delft is hier te bestellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK