NVAO geeft Inholland vertrouwen

Nieuws | de redactie
14 juli 2011 | "Een prachtige opsteker aan de vooravond van de vakantie" noemt Inholland-voorzitter Terpstra in eigen kring de rapportage van de NVAO over 'de verbeterpotentie' van de meest zwak bevonden opleidingen van de hogeschool.
Aan de medewerkers van Inholland wordt in internemededelingen dan ook met een positieveboodschap gereageerd. “Het college van bestuur heeft metinstemming kennis genomen van de conclusies en heeft zeerveel waardering voor de enorme inzet van de collega’s die bijdit proces betrokken zijn geweest.”

Met kracht gewerkt

In het ‘Rapport beoordeling Verbeterpotentie HogeschoolInholland’ geeft de commissie-Dunnewijk van de NVAO aan dat ervertrouwen mag bestaan dat de vier als meest kritisch beschouwdeopleidingen er in gaan slagen hun niveau voldoende en voldoendesnel op te krikken naar het vereiste HBO-bachelor-niveau. Datbetreft de opleidingen BE, CE, MEM en VTM binnen het domein van hetHEO.

Kernconclusie van de NVAO is: “De Commissie heeft op elk van dievragen, na gedegen onderzoek van alle relevante schriftelijkedocumentatie en informatie die haar was toegestuurd en naverificatie daarvan door middel van gesprekken met alle betrokkenpartijen, een positief antwoord verkregen. Dat laat onverlet dat erper opleiding nog wel aandachtspunten bestaan bij de verdererealisatie van het verbetertraject. Echter het tussenoordeel,gericht op de vraag of de opleidingen met kracht aan de eerdergeconstateerde tekortkomingen hebben gewerkt, luidt positief.”

Voldoende vertrouwen

Dat leidt meteen tot een belangrijke vervolgconclusie, die menstaatssecretais Zijlstra wil voorleggen. “De Commissie adviseert deNVAO daarom, in het licht van haar bevindingen, de staatssecretariste berichten dat – bij de huidige stand van voorgenomen en deels algeïmplementeerde verbetermaatregelen en bij eenzelfde voortzettingvan het huidige verbeterbeleid – er ten aanzien van de opleidingenBE, CE, MEM en VTM van Hogeschool Inholland voldoende vertrouwenbestaat dat alle aan het einde van het studiejaar 2010-2011 door deinstelling als voldoende beoordeelde afstudeerwerkstukken vanhbo-bachelor niveau zullen zijn.”

U leest de volledige rapportage hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK