OCW-topman formateur in Amsterdam

Nieuws | de redactie
14 juli 2011 | Koos van der Steenhoven moet de crisis binnen UvA/HvA oplossen. Tot voor kort was hij de hoogste ambtenaar van OCW, nu trekt hij de consultancygroep die ministers voorziet in interim-management en advies. Zijn taak: zowel de vacatures van de CvB-voorzitter als die in de RvT van de UvA/HvA in vullen. Het CDA slaat weer toe.

 

Dat de Amsterdamse HBO-WO combinatie zo’n bestuurlijkzwaargewicht inhuurt, geeft aan dat het vertrek van Karel van derToorn meer inhield dan een probleem rond eenincompatibilité des humeurs. “De benoeming is noodzakelijkin verband met de vacatures die zijn ontstaan en het komend jaarworden voorzien binnen de Raad van Toezicht,” meldt de instellingkoeltjes.

Een ambtelijk Formateur

Tevens moet Van der Steenhoven “in overleg met de leden van deRaad van Toezicht van de UvA en die van de Hogeschool van Amsterdam(HvA) stappen te ondernemen die leiden tot vervulling van devacature van de voorzitter van het College van Bestuur van deUvA/HvA.” Voor deze klus zal hij tot begin 2012 verbonden blijvenaan het Amsterdamse bestuur, met als opmerkelijke titel:Formateur.

Dit houdt in, dat Van der Steenhoven een nieuwe samenstellingvan zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur moetinrichten, die garant kan staan voor een eenduidige, gedragen koersvan de instelling. Over zijn aanpak en achtergrond daarbij zegt hijop de site van zijn nieuwe werkplek: “Ik heb zelf aan het roergestaan als Secretaris Generaal. Bij de overheid is het af en toeeen idiote rat race. Als adviseur kijk je met iets meer afstand enminder door het politieke moment gedreven naar problemen. Je blijfteen relatieve buitenstaander en kunt juist daardoor meer aandachtbesteden aan het vinden van de beste oplossing.”

Geestverwant van VU-leiding

De nieuwe Formateur kent de wereld van het onderwijsbestuurgoed. Als hoogste man van het apparaat van OCW heeft hij desterkten en zwakten daarvan volop meegemaakt. Zijn werk en demensen die hij bijeen zal brengen voor het nieuwe bestuur zullencruciaal zijn voor de lange termijn keuzes waar de UvA/HvA voorgeplaatst is. Fusie met de VU? Profielkeuzen conformVeerman? Nog meer HBO/WO-integratie? Of eerder ontvlechting?

Als CDA-partijgenoot van zowel waarnemend UvA-voorzitter Paul Doop, VU-voorzitter René Smit en de ministervan OCW heeft Van der Steenhoven een extra vertrouwensbasisbij de sleutelfiguren in de huidige bestuurlijke perikelen. Enmocht dat nog niet genoeg bewijs voor zijn knowhow zijn: hij isdoor de stad Amsterdam recent ook nog gevraagd de lokaleomroep te saneren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK