Redt CDA-Twente de langstudeerders?

Nieuws | de redactie
4 juli 2011 | Eén senator is genoeg om de langstudeerboete te blokkeren. Morgen behandelt de Eerste Kamer die ingreep en met de nieuwste middelen worden senatoren onder druk gezet. “Anne, red het hoger onderwijs!” op Facebook pakt het CDA aan.

Duizenden ‘vrienden’ van deze social media groep willen UTwente-voorzitter Anne Fliermanop zijn geweten spreken. En op zijn portemonnee. Want deCDA-senator heeft veel belang bij een mislukking van Zijlstra’sbezuiniging.

De Facebook-groep roept Flierman op met een tegenstem het hogeronderwijs te redden. Zijn eigen universiteit zou van een afstel vande boete in elk geval voordeel trekken. Bijna nergens zijn namelijkzoveel sterk vertraagde studenten ingeschreven als juist in Twenteen breder bij de 3TU. Massale uitval en groot financieel verliesdreigen dan ook. Zelfs VNO-NCW waarschuwt het kabinet hiervoor.

De vraag is echter of Anne Flierman politiek wel de ruimte engeloofwaardigheid zou hebben om tegen te stemmen. Voor het CDAspelen hier twee punten tegelijk. De collegegeldverhoging voor langingeschreven studenten is een idee uit het verkiezingsprogramma vanhet CDA in 2010. Via zulke specifieke verhogingen wilde het CDA deSF overeind houden en toch extra geld voor investeringen vrijspelen. De zware nederlaag op 9 juni 2010 verhinderde dat de partijhaar beleid kon doorzetten: het regeerakkoord met de VVD bevat nuzowel de liberale eis van een leenstelsel als decollegegeldverhoging. Niettemin is Flierman door dat CDA-programmatenminste moreel gebonden aan zo’n langstudeerheffing. Nu afwijkenddaarvan stemmen lijkt dan niet zo logisch of geloofwaardig.

Bovendien speelt in Zijlstra’s portefeuille op OCW nog ietsanders. Hij heeft van het CDA enkele fikse tikken op de vingersgekregen bij zijn bezuinigingsvoorstellen op de kunsten buiten deRandstad. Dat raakt in Twente bijvoorbeeld het uitstekendeSymfonieorkest – dat kwalitatief tot de beste van het land behoort, met zijn internationaal geroemde Beethovencyclus onder meer – ende Nationale Reisopera die in Enschede gevestigd is. Het CDA zalwel uitkijken om een deal binnen de coalitie om dit regionaleaanbod te redden onmogelijk te maken door één afwijkende stem in deSenaat.

Grootste risico voor Zijlstra blijft dan ook de SGP. In de schriftelijke voorbereiding van debehandeling van het wetsvoorstel trekt deze partij één lijn met dezeer kritische ChristenUnie. Zij stellen samen een reeks zeerprincipiële vragen aan de regering waaruit blijkt dat eenja-stem uit reformatorische kring allesbehalve vanzelfsprekend zalzijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK