Rotterdam, Delft en Leiden samen?

Nieuws | de redactie
22 juli 2011 | Er komt een super-universiteit in Zuid-Holland. De Universiteiten Leiden, Rotterdam en Delft gaan de komende jaren stappen zetten om tot een fusie te komen. Binnen zes tot acht jaar moet de nieuwe universiteit onder één bestuurlijke leiding worden gebracht. “Dat klinkt mij te veel naar bedrijfsovernames”, aldus VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda.

De NRC meldt dat verscheidene bronnen binnen de betrokkenuniversiteiten laten weten dat de fusie aanstaande is. Dit nieuwszou eigenlijk bij de opening van het academisch jaar in septemberbekend worden gemaakt. Sijbolt Noorda van de VSNU bevestigttegenover NRC de geruchten al wenst hij niet over een fusie tespreken. “Dat klinkt mij te veel naar bedrijfsovernames. Dit is hetinstitutionaliseren van een samenwerking. Dat drie bestaandeuniversiteiten op deze manier hun krachten bundelen is uniek in dewereld”

Naar verluidt zou de nieuwe naam van de super-universiteit denaam van Universiteit Leiden gaan dragen. De betrokkenuniversiteiten willen hier echter nog geen commentaar over geven.”Het zou zomaar kunnen”, zegt Dirk-Jan van den Berg van de TUDelft. Van den Berg liet eerder al weten niet onwelwillend te staantegenover een dergelijke samenwerking. “Ik vind het een vraag diewe ons serieus moeten stellen. We liggen dicht bij elkaar en zijnin hoge mate complementair. Dat biedt een hele goede voedingsbodemvoor multidisciplinair onderzoek.”

De plannen voor de samenwerking komen dan ook niet uit de luchtvallen. In september vorig jaar kondigde Erasmus-voorzitsterPauline van der Meer-Mohr al een dergelijke verbond aan. “DeErasmus Universiteit gaat op korte termijn de samenwerkingintensiveren met de Rijksuniversiteit Leiden en de TU Delft”, zoliet zij zich tijdens de opening van het Academisch Jaar in 2010 alontvallen.

Met de mogelijke fusie is een universitaire mega-instelling inZuid-Holland aanstaande. Met 55.000 studenten en 11.500 medewerkersloopt de nieuwe ‘Universiteit Leiden’ ver vooruit op alle andereinstellingen in Nederland. De samenwerking is opvallend, net nu eenmogelijk andere fusie tussen de UvA-VU aan UvA-voorzitter Karel vander Toorn de kop lijkt te hebben gekost.

Update: te vroeg om van fusie te spreken

De Universiteit Leiden geeft aan dat een samenwerking tussen dedrie universiteiten niet nieuw is. “Het is bekend dat we met z’ndrieën al langer in overleg zijn over mogelijke vormen vansamenwerking. Alle opties worden daarin open gehouden.” Of er bijde opening van het academisch jaar in september al meerduidelijkheid blijft men onduidelijk. “Dat is mogelijk, de openingvan het academisch jaar is altijd een moment om te reflecteren opwaar we mee bezig zijn.”

In het jaarverslag van de Universiteit Leiden van 2010werd al duidelijk gemaakt dat er gesproken werd over een eventuelesamenwerking tussen Delft, Leiden en Rotterdam, maar, zo geeft deUniversiteit Leiden aan, in deze gesprekken is ruimte gelaten demogelijkheden hierbinnen te verkennen. Hoe dit er uit gaat zienlaat zich dus nog raden. “Het is nog veel te vroeg om daar eenuitspraak over te doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK