Selectie: ja, maar

Nieuws | de redactie
15 juli 2011 | “Hoe selectiever het onderwijssysteem, hoe groter de kans dat er ook klappen vallen op verkeerde plekken.” Theo Bovens reageert in zijn laatste openingsrede als OU-voorzitter zowel positief als stevig waarschuwend op de beleidsagenda van Halbe Zijlstra. De deeltijdstudent mag niet de klos worden.

“Elk selectief onderwijssysteem heeft een goed functionerendvangnet nodig. Niet om de spreekwoordelijke luie student eindeloosin het systeem vast te houden, maar om met gerichte steun in de rugsuccesvolle afstudeerders te krijgen. Het vangnet is dusallesbehalve een hangmat!”

De -nu nog- voorzitter van de Open Universiteit wijst er op, datzijn OU de enige instelling is in het hoger onderwijs die geenvooropleidingseisen mag en wil stellen. “Er is sprake van volstrektopen toegang. Dat maakt de OU zeer geschikt als alternatief vooropleidingen met selectie aan de poort. Bij ons bewijst men zich,vanaf de eerste cursus,  tijdens de studie. Ook mensen die, opwelke leeftijd dan ook, een tweede kans kunnen gebruiken, omdat menelders is uitgevallen, vastgelopen of door omstandighedenvertraging heeft opgelopen, kunnen bij de OU terecht.”

Deeltijdstudent de klos?

Bovens toont zich bezorgd over de deeltijdstudenten in het HO,nu de ingrepen van OCW aanstaande zijn. Die moeten straks inhetzelfde aantal jaren afstuderen als hun voltijdcollega’s. Omdatbijna alle studenten van de Open Universiteit een studie combinerenmet werk en/of zorg, heeft de OU  zich gespecialiseerd in hettempo- en tijdonafhankelijk studeren.

“Wellicht kan een samenwerking van de andere universiteiten metons soelaas bieden. In zijn algemeenheid zouden onze ervaring enexpertise door andere onderwijsinstellingen en de overheid beterbenut kunnen worden. In deze tijd is de Open Universiteit hardernodig dan ooit!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK