Studenten naar de rechter

Nieuws | de redactie
6 juli 2011 | Gisteren stemden VVD, CDA, PVV en SGP in de Senaat voor de maatregel die langstudeerders vanaf september 2012 €3000,- extra collegegeld gaat kosten. LSVb, ISO en LKvV stappen nu naar de rechter. “Zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn overhaast tot deze beslissing gekomen.”

Jeroen Thys, voorzitter van de LKvV noemt een stap naar derechter “essentieel om recht te doen aan alle betrokkenen”. Na dedemonstratie op het Malieveld in januari is dit volgens destudentenorganisaties de enige optie “om de staatssecretaris vanzijn ongelijk te overtuigen”, laat LSVb-voorzitter Pascal ten Haveweten.

Regels tijdens het spel veranderd

Het juridisch advies dat ISO, LSVb en LKvV inwonnen bijStibbe advocaten bevestigde hun vermoedens vanbetere juridische onderbouwing voor de argumenten tegende langstudeerboete. Het kabinet verandert, zo vinden zij, deregels van het spel tijdens de wedstrijd zolang er geenfatsoenlijke overgangsregeling wordt ingebouwd. Het is voorstudenten zeer moeilijk zich voor te bereiden op een maatregel dieal gedurende hun studie ingaat.

Zo is volgens het advies van Stibbe het ontbreken van eenovergangsregeling voor reeds studerenden in strijd met hetrechtszekerheidsbeginsel. Ook Radboud-voorzitter Roelof deWijkerslooth en de Raad van State constateerden dit reeds, maar ditwas voor OCW nog geen aanleiding het wetsvoorstel hierop aan tepassen.

Een tweede punt van zorg in het juridisch advies is hetgelijkheidsbeginsel waar het huidige wetsvoorstel niet aan lijkt tevoldoen. De toegankelijkheid van het onderwijs is met een boete van€3000 bovenop het huidige collegegeld niet langer gewaarborgd.Hiermee gaat het wetsvoorstel in tegen Europese verdragen inzake deeconomische en sociale gelijkheid, menen de juristen vanStibbe.

Deeltijders extra benadeeld

Sebastiaan Hameleers, de nieuwe ISO-voorzitter, benadrukt tevensdat er in de huidige regelgeving geen enkel onderscheid wordtgemaakt tussen de verschillende groepen studenten.Deeltijdstudenten die automatisch langer studeren, krijgen net zoweinig tijd als voltijdstudenten om hun studie te voltooien. “Doorhet uitblijven van regelingen die deze belangrijke groep studentenontziet, blijkt maar weer dat het wetsvoorstel sterk gericht is opbezuinigen wat kwalitatief hoogstaand hoger onderwijsbemoeilijkt.”

Op basis van deze argumenten zijn ISO, LSVb en LKvV bezig nu metde voorbereiding van juridische stappen om de plannen van HalbeZijlstra alsnog een halt toe te roepen. Na demonstreren en lobbyenlijken juridische stappen nu het volgende middel dat studenten terhand nemen om goed en betaalbaar onderwijs af te dwingen. Eerderging de Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) al over tot een gang naar de rechter om deinstellingscollegegelden die universiteiten hanteren voor tweedemasters ter discussie te stellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK