Surf 7 bouwt nieuwe lichtpaden

Nieuws | de redactie
11 juli 2011 | SURFnet 7 komt er aan. In deze nieuwe generatie verbinding voor en van kennis ligt de focus op flexibiliteit en schaalbaarheid, gebaseerd op Next Generation Ethernet. Hierdoor kunnen innovatieve diensten voor gebruikers eenvoudig en flexibel worden gerealiseerd. Ciena gaat het bouwen.

Ciena gaat de apparatuur leveren en nauw met SURFnet samenwerkenop het gebied van netwerkinnovatie, tests en pilots. Ciena levertreeds de optische apparatuur voor het huidige netwerk SURFnet6. Met dit nieuwe contract wordt de netwerkleverancier ookverantwoordelijk voor de apparatuur van de nieuwe generatie van hetSURFnet netwerk.

40 tot 100 Gigabit per seconde

In SURFnet 7 ligt de focus op flexibiliteit en schaalbaarheidwaarvoor een compleet nieuwe ethernetlaag, gebaseerd op NextGeneration Ethernet, wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen innovatieveethernet gebaseerde diensten voor gebruikers eenvoudig en flexibelworden gerealiseerd.

Nieuwe functionaliteiten liggen in de transportservice zelf, zoalsde mogelijkheid tot het aanbieden van meerdere diensten per poorten multipoint diensten. Verder verbetert het nieuwe netwerk demogelijkheden met hoge snelheid en betrouwbaarheid private ofcommunity clouddiensten te gebruiken. De geselecteerde NextGeneration Ethernet oplossing maakt gebruik van Ciena’s DeliverySwitches die 40 en 100 Gigabit per seconde-verbindingen mogelijk gaat maken.

Dynamische lichtpaden 

“De ambitie van het GigaPort3 project is er voor te zorgen datde hybride SURFnet netwerkinfrastructuur naadloos kan blijvenvoorzien in de toenemende behoefte van grensverleggendesamenwerking binnen hoger onderwijs en onderzoek,” zegt KeesNeggers, algemeen directeur bij SURFnet. “Het SURFnet 7 netwerkspeelt in op het toenemende gebruik van vaste en dynamischelichtpaden in de meest diverse configuraties. Naastgebruiksvriendelijke en hoogwaardige ontsluiting vanwetenschappelijke instrumenten en grote dataverzamelingen zal hetnieuwe netwerk ook de groei van het internetverkeer efficiënt enflexibel kunnen ondersteunen. Mede gelet op de succesvollesamenwerking in SURFnet 6 heb ik er alle vertrouwen in dat we metCiena onze SURFnet 7 ambities kunnen waarmaken.”

Rob Wilts, Regio Directeur Nederland & Nordics, Ciena, licht denieuwe ontwikkeling zo toe: “Onderzoeks- en onderwijsinstellingenlopen voorop als het gaat om het gebruik van baanbrekendetechnologieën die ondersteuning bieden om hun wetenschappelijkedoelen te bereiken. Ze helpen daarmee niet alleen bij het aantonenvan de werkelijke mogelijkheden van dit soort geavanceerdenetwerktechnologieën, maar bewijzen ook de concrete waarde ervan inde vorm van wetenschappelijke ontdekkingen, bijvoorbeeld ingeneeskunde en toegepaste natuurkunde.”

Beheersbare vernieuwing

Zo komen er nieuwe mogelijkheden die departners gezamenlijk verder ontwikkelen. Tegelijkertijd blijfthet netwerk beheersbaar. “We vereenvoudigen de architectuur van hetSURFnet netwerk en kunnen gevarieerde, op individuele gebruikersaangepaste diensten, nu efficiënter gaan bouwen,” zegt BramPeeters, hoofd netwerkdiensten bij SURFnet.

“Na een uitgebreide testfase starten we dit jaar met de uitrol.In 2012 zullen we een kleine driehonderd sites van het netwerkvernieuwen. Met dit nieuwe netwerk kunnen we de komende jarenkwaliteit blijven leveren en een passend antwoord bieden op devragen die we van onze veeleisende gebruikers krijgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK