Tegen de media-hype over HBO

Nieuws | de redactie
8 juli 2011 | “Het is niet goed of het deugt niet”, lijkt de teneur van de media te zijn. Het CvB van Avans Hogeschool geeft krachtig tegengeluid. Het biedt het boek ´De kwaliteit van het hbo – reconstructie van een media-hype’ aan aan al zijn medewerkers. Eerste exemplaar was voor Zijlstra!

 

 

Het boek over de mediadiscussie rond het HBO is geschreven doorWillem-Jan van Gendt en Ron Ritzen, beiden medewerkers van de Juridische Hogeschool vanAvans. De schrijvers laten in hun boek zien “hoe via vierzogenaamde frames er een beeld wordt opgeroepen van eenondeugdelijk, grootschalig, frauduleus en kwalitatief onder de maatzijnd hbo.”

Op de Algemene Vergadering van de HBO-raad, waarin allecollegevoorzitters verenigd zijn, heeft Avans-voorzitter Paul Rüpphet eerste exemplaar van het boek van Van Gendt en Ritzenaangeboden aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. Om ook alle anderebestuurders in het HBO zowel een hart onder de riem te steken, alsaan te scherpen in hun argumentatie heeft Avans tijdens deze AValle collega’s een exemplaar overhandigd.

Vandaag krijgen alle medewerkers van de Brabantse hogeschool hetboek als zomergroet en hart onder de riem uitgereikt door hunbestuurscollege. De brief waarmee het bestuur de medewerkers hetboek overhandigd leest u hieronder.

Zeer geachte, maar vooral ook beste collega,

“Er wordt, zo blijkt uit ons onderzoek, al meer dan eenkwart eeuw geklaagd over het hbo. De discussie die nu gevoerdwordt, hebben we al een aantal keren voorbij zien komen. (…) Eénvan de oplossingen (toen) was overigens dat er meer gefuseerd moestworden. Eén van de huidige oplossingen is dat gefuseerdeinstellingen weer opgebroken moeten worden.” (p 104)

Dat schrijven twee van onze medewerkers van de JuridischeHogeschool, Willem-Jan van Gendt en Ron Ritzen, in hun analyse vande mediahype die de laatste maanden is ontstaan rondom het hbo.”Het is niet goed of het deugt niet”, zou je in één zin de veleartikelen, commentaren en uitzendingen in de verschillende mediakunnen samenvatten. Twee weken geleden hebben we hun boek Dekwaliteit van het hbo – reconstructie van een media-hypeaangeboden aan staatssecretaris Halbe Zijlstra met een nadrukkelijkappèl om de nuance in de discussie weer terug te brengen. Ook debestuursleden van de hbo-raad bleken zeer geïnteresseerd in hunreconstructie van een media-hype. Ter lering maar helaas tot weinigvermaak.

Zeer precies laten zij zien hoe via vier zogenaamde frames ereen beeld wordt opgeroepen van een ondeugdelijk, grootschalig,frauduleus en kwalitatief onder de maat zijnd hbo. En de “framing”gaat zover, dat alles wat niet binnen dat frame past, er buitenvalt. Vanaf dat moment praat iedereen iedereen na en is er geenplaats meer voor “fact finding”. Dat is heel verontrustend.

Natuurlijk zijn er zaken die verbetering behoeven, inderdaadzijn er bij sommige opleidingen van sommige hogescholen dingengebeurd die niet door de beugel kunnen en we dienen met zijn allenwaakzaam te zijn om de kwetsbare kwaliteit te borgen. Daar werkenwe bij Avans Hogeschool elke dag keihard aan. Dat hebben we hetafgelopen studiejaar meerdere malen kunnen constateren. En gelukkigzien we ook, dat dat door onze omgeving en door onze studentengewaardeerd wordt. We doen het op veel terreinen hartstikke goed endat doen we met elkaar.

Om dat in deze voor het hbo zo barre tijden nog eensnadrukkelijk te onderstrepen, heeft het College van Bestuurbesloten u allen voor de vakantie (of voor de start van het nieuwestudiejaar – eerst het hoofd leeg maken immers) het boek van onzetwee medewerkers te geven. Het is leerzaam, goed geschreven en laatzien hoe de hedendaagse media werken. Alleen dat al is aardige stofom over na te denken ergens op een ver strand, een berghelling ofeen terras in een mooie historische stad.

We hebben (weer) hard gewerkt dit jaar en veel gepresteerd: datloont als we de resultaten van de nationale studentenenquête en hetaantal aanmeldingen voor het nieuwe jaar zien. En we weten ook datde mensen die dicht bij het hbo staan en werkelijk weten wat daargebeurt, ons zeer waarderen. Er is heel veel om trots op te zijn enja, het kan altijd beter. Daar werken we samen aan. Maar voor nueen hele fijne vakantie. De accu opladen, nieuwe energie opdoen,nieuwe indrukken, genieten van gezin, vrienden en anderen aan wiewe nu weer tijd kunnen besteden. Genieten! En uitrusten!

Tot 22 augustus bij de opening van het studiejaar in Wernhout.Fijne vakantie!

Met vriendelijke groet namens het College van Bestuur,

Paul Rüpp

Frans van Kalmthout

Marja Kamsma

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK