Veilig en genoeg te eten

Nieuws | de redactie
13 juli 2011 | Op initiatief van Wageningen gaan wereldwijd vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstellingen als Global Alliance on Food Security Research proberen een verantwoorde voedselproductie te ontwikkelen voor de komende decennia. De opbrengst moet drastisch omhoog én het moet schoner en duurzamer. Die uitdaging vraagt om doorbraken in kennis en technologie.

De komende decennia groeit de wereldbevolking van 7 miljardmensen nu naar 8 miljard in 2025 en 9 miljard in 2050. Tezamen meteen verdere toename in welvaart zal dit de vraag naar voedsel in dekomende decennia doen verdubbelen en de samenstelling van hetvoedingspakket doen opschuiven naar meer dierlijke eiwitten.

De deelnemers aan het initiatief zijn kennisinstellingen op hetgebied van de ‘agrifood’ uit de belangrijkste voedselproducerendelanden in de wereld. Het gaat om Embrapa uit Brazilië, Universityof California (UC) Davis uit de VS, Chinese Academy of AgriculturalSciences (CAAS) uit China, INRA uit Frankrijk en Massey Universityuit Nieuw-Zeeland. Wageningen UR heeft met elk van dezeorganisaties al een bilaterale samenwerking. En ook onderlingwerken de meeste andere instellingen al samen.

Het nieuwe initiatief bouwt de bestaande samenwerking uit om alsgroep prioriteiten in het onderzoek af te stemmen, gezamenlijkfinancieringsmogelijkheden aan te boren en krachten te bundelen bijde uitvoering. Hiermee wordt de zo noodzakelijke vooruitgang inkennis en innovatie versneld, zowel richting nationale alsinternationale overheden en organisaties als het bedrijfsleven.

De start van dit initiatief vindt plaats op 14 en 15 juli inWageningen met een bijeenkomst van de zes voorzitters van debetrokken organisaties, onder leiding van dr. Aalt Dijkhuizen,bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Centraal staat de keuze vande belangrijkste onderzoeksthema’s waarop de krachten zullen wordengebundeld. Daarbij gaat het met name om thema’s als het efficiëntermaken van de dierlijke productiesystemen en het beter benutten entot waarde brengen van beschikbare eiwitten, het ontwikkelen vangewassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en minder waterverbruiken en  precisielandbouw. In het laatste geval kan metbehulp van moderne technieken als sensoren en gps-systemenzorvuldiger worden omgegaan met inputs als kunstmest, krachtvoer enbestrijdingsmiddelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK