Waarom ging Karel van der Toorn?

Nieuws | de redactie
7 juli 2011 | Waarom vertrok Karel van der Toorn bij de UvA? "Speculaties", noemt VU-voorzitter René Smit de analyse dat het ging om een fusie met zijn universiteit. "Ik ga daar niet op in." Rector Dymph van den Boom erkent dat dat wel degelijk speelde, maar er was meer.

“Ik heb prettig en effectief met hem samengewerkt. De afgelopen jaren is onder zijn leiding de samenwerking tussen de beide universiteiten verdiept,” zegt Smit in een teleurgestelde reactie op het vertrek van de UvA/HvA-voorman. “Dat geldt ook de samenwerking van de VU en de UvA met de stad en de regio. Een mooi voorbeeld daarvan is de oprichting van het Amsterdam University College. Ik waardeer zijn inzet van de afgelopen jaren zeer.”

Onvermijdelijk

Intensivering van de samenwerking tussen beide instellingen is volgens Smit een fact of life. Hij noemt het in VU-blad Ad Valvas “hoe dan ook onvermijdelijk”, met of zonder Van der Toorn als collega bestuurder. De koers zal volgens hem dan ook ten principale niet wijzigen. Het beleid laat weinig ruimte voor een heel andere strategie. Niet alleen lokaal bij de twee instellingen, maar ook op nationaal en Europees niveau.

“Gezien de nota Strategie Hoger Onderwijs, het onderzoeksbeleid van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, de kennisagenda van de EU en de recent opgerichte Economic Development Board Amsterdam zal de intensivering van de samenwerking tussen deVU en de UvA ook de komende tijd prominent op de agenda blijven.”

Druppel in de emmer

Rector Dymph van den Boom van de UvA wijst er in Havana web niettemin op dat de ontwikkelingen binnen de  samenwerking met de VU wel degelijk een aanleiding vormen tot het plotselinge vertrek van Van der Toorn, als een soort “druppel die de emmer deed overlopen. Het had te maken met een bepaalde bestuursstijl.” Ook in het overleg dat de Raad van toezicht van de UvA hield met de Centrale Studentenraad was een dergelijke lijn merkbaar, zo hoort ScienceGuide. Men hield zich zo veel mogelijk op de vlakteen wilde niet te diep ingaan op vragen en onderwerpen die een rol zouden hebben gespeeld.

De VU geeft niettemin niet op. Smit zegt dat hij hoopt dat Van der Toorns opvolger de samenwerking net zo’n warm hart toedraagt als de vertrokken collegevoorzitter. “De metropoolregio miste tot nu toe kansen door het ontbreken van een gezamenlijke visie, door versnippering van inzet van middelen, en door een mis-match tussenvraag en aanbod van kennisinstellingen en bedrijven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK