AWT wil meer Europa in topsectoren

Nieuws | de redactie
29 augustus 2011 | Het topsectorenbeleid van EL&I en OCW sluit onvoldoende aan op het Europese kennis- en innovatiebeleid. Het kabinet moet veel strategischer denken en beleid voeren in de EU om het kennissucces van ons land verder te vergroten, schrijft de AWT aan Maxime Verhagen en Halbe Zijlstra.

In het AWT-advies ‘Scherp aan de wind – Handvat voor eenEuropese strategie voor Nederlandse (top)sectoren’ wordt hetkabinet aangeraden strategischer om te gaan met Europees beleid ophet gebied van wetenschap en technologie. Daar waar Nederland nukiest voor economische zwaartepunten, zet men in Europa juist in opmaatschappelijke issues als vergrijzing en klimaatverandering.

Europa als hefboom

De AWT raadt de overheid aan om de grote maatschappelijkeuitdagingen primair via Europees beleid aan te pakken, bijvoorbeeldvia de European Innovation Partnerships. Samenwerking isin de ogen van de raad de enige manier om oplossingen te vindenvoor deze complexe problemen. Idealiter zijn het Nederlandse en hetEuropese beleid complementair.

Europese middelen kunnen, zo schrijft de AWT, dienen als’hefboom’ voor het nationale kennisbeleid en de inspanningen voorR&D en innovatie. “Als ons land strategischer omgaat metEuropees beleid en goed inspeelt op gunstige en ongunstigeeffecten, biedt het hernieuwde Europese beleid kansen voorNederland. We zullen scherp aan de wind moeten varen om optimaal teprofiteren van de toekomstige Europese ontwikkelingen,” schrijft deAdviesraad.

Scherp aan de wind varen

Om Nederland ‘scherp aan de wind’ te houden doet de raad enkeleaanbevelingen. Zo zouden Europese Structuurfondsen maximaal benutmoeten worden om topregio’s als Wageningen en Eindhoven teversterken, moeten co-financieringsfonds (bedrijfs)deelname aanEuropese programma’s in de toekomst garanderen en stimuleren enkunnen de programma’s van de European Research Council en NWO meercomplementair worden.

“Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van deEuropese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigenpositie denken,” zo is de AWT van mening. Nederland moet zijn eigensterktes, zoals de topsectoren, goed op de Europese kaart zetten,om twee vliegen in één klap te slaan. Allereerst versterktNederland daarmee de positie van de eigen sterke sectoren.Daarnaast zullen andere lidstaten profiteren van onze kennis eninnovaties, waardoor de Europese positie verbetert.

Het volledige advies is hier te lezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK