Breinherstel na Uruzgan kost een jaar

Nieuws | de redactie
30 augustus 2011 | Militairen uit de Uruzgan-missie in Afghanistan hebben een jaar nodig voordat hun brein volledig is hersteld van blootstelling aan permanente stress. De angst- en waakzaamheidscentra in de hersenen blijken ook in de fase na terugkeer verhoogd actief te zijn, toont Nijmeegs onderzoek.

Onderzoekers van het Donders Instituut van De RadboudUniversiteit hebben gedurende 1,5 jaar 36 militairen die tussen2008 en 2010 in Uruzgan waren medisch onderzocht. Voor en nadeelname aan de missie werd de hersenactiviteit van de militairengemeten en vergeleken met een controlegroep van militairen die nietwaren uitgezonden. Het is voor het eerst dat de effecten vanoorlogsstress zo uitgebreid gecontroleerd en onderzochtzijn. 

Alarmcenta in alarmtoestand

Hoewel de verhoogde activiteit van de alarmcentra in het breinna een jaar weer volledig op het oorspronkelijke niveau terugkeren,namen de onderzoekers wel subtiele veranderingen elders in hetbrein waar. De ervaringen uit de oorlog worden dus wel blijvendopgeslagen. 

“De activiteit van het alarmcentrum van het brein hersteltvolledig, wat suggereert dat de verhoogde signaleringsfunctie naafloop van de oorlogsomstandigheden weer normaliseert. Het is welzo dat de manier waarop dat alarmcentrum wordt gereguleerd blijvendlijkt te zijn veranderd door de opgedane ervaringen. Dat zou ervoorkunnen zorgen dat de hersenen waarschijnlijk anders reageren op eenvolgende stressvolle situatie”, aldus Radboud-onderzoeker Guido vanWingen. 

Effect van oorlog bewezen

“We kunnen door onze onderzoeksopzet nu voor het eerstconcluderen dat de effecten op het brein ook daadwerkelijk zijn toete schrijven aan de oorlogservaringen. Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) ontwikkelden deze militairen niet,maar door de ervaring veranderden wel neurale circuits inhet brein die waakzaamheid regelen en ook betrokken zijn bij deemotieregulatie,” vertelt Van Wingen.

Het Radboud-onderzoek maakt deel uit van een langlopend projectin samenwerking met het Onderzoekscentrum van de MilitaireGeestelijke Gezondheidzorg en het Rudolf Magnus Institute ofNeuroscience in Utrecht. Activiteit in de amygdala en insula, deangst- en waakzaamheidscentra van de hersenen, neemt toe bij alleuitgezonden militairen. Maar de verandering in hetemotieregulatiecentrum in de frontaalkwab is sterk afhankelijk vanhoe ze de bedreigende gebeurtenissen tijdens uitzending hebbenervaren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK