Eetstoornissen genetisch bepaald

Nieuws | de redactie
3 augustus 2011 | Mensen met een bepaalde genetische variatie hebben meer kans op eetstoornissen. Dat ontdekte promovenda Rita Slof-Op ’t Landt tijdens haar onderzoek waarop zij aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) promoveerde. TPH2 is de boosdoener.


Promovenda Rita Slof-Op ’t Landt onderzocht welke genen de kansbeïnvloeden om anorexia en eetstoornissen die gepaard gaan metzelfopgewekt braken te ontwikkelen. Tweelingstudies wijzen erop daterfelijke factoren een rol spelen bij eetstoornissen, zoalsanorexia nervosa en boulimia nervosa. Ongeveer 0,3 procent van devrouwen tussen 15 en 29 jaar lijdt aan anorexia nervosa, eenstoornis gekenmerkt door ondergewicht en extreme angst om ingewicht aan te komen of dik te worden. 1 procent heeft boulimianervosa, eetbuien gecombineerd met braken of gebruik vanlaxeermiddelen.

Opwekken van impulsiviteit

De onderzoekster vergeleek vier mogelijk bij eetstoornissenbetrokken genen van patiënten met die van gezonde mensen. Zeontdekte dat één ervan, het gen voor tryptofaanhydroxylase 2 (TPH2)gekoppeld is aan de kans op de ontwikkeling van eetstoornissen.Bepaalde varianten van dit gen blijken de kans hierop te verhogen.Daarnaast bleek genetische variatie binnen dit gen ook betrokkenbij impulsiviteit.

TPH2 speelt een belangrijke rol binnen het serotoninesysteem.Dat systeem is betrokken bij verschillende biologische,fysiologische en gedragsfuncties die een rol kunnen spelen bij deontwikkeling van een eetstoornis. Zo is serotonine van invloed opde regulatie van lichaamsgewicht, eetgedrag, maar ook op psychischekenmerken zoals perfectionisme, impulsiviteit en obsessief gedrag,aldus de promovenda.

“Genetische variatie in TPH2 lijkt dus invloed te hebben opimpulsiviteit, wat de kwetsbaarheid op het ontstaan van anorexianervosa of eetstoornissen gekenmerkt door zelfopgewekt braken kanbeïnvloeden.”

Rita Slof-Op ’t Landt promoveerde dinsdag 28 juni aan hetLUMC op haar proefschrift  Genetic determinants of eatingdisorders. Zij is werkzaam bij het  Centrum Eetstoornissen Ursula inLeidschendam.

Ter gelegenheid van haar promotie vindt vandaag het  symposium ‘Genen en omgeving in depsychiatrie: eetstoornissen als voorbeeld’ plaats.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK