Gure wind door het HBO

Nieuws | de redactie
25 augustus 2011 | “Als je in twee maanden zo weet te verbeteren, dan moet daar ook iets van basiskwaliteit gezeten hebben.” Dat zei HAN-voorzitter Ron Bormans naar aanleiding van het recent verschenen NVAO-rapport over de verbeterpotentie van de vier bekritiseerde opleidingen van Inholland.

In de tussentijdse evaluatie van de Inholland-opleidingenBedrijfseconomie, Commerciële Economie, Media- enEntertainmentmanagement en Vrijetijdsmanagement wordt aangegevendat er al veel zaken verbeterd zijn en dat Inholland op de goedeweg is. “Continueer het ingezette professionaliseringsbeleid en metvoldoende middelen. De Commissie heeft duidelijk gezien hoe dehernieuwde aandacht voor de docent als professional nu al zijnvruchten heeft afgeworpen.” Het volledige NVAO-rapport is hier te lezen.

Op de jaaropening van de HAN stond ‘vertrouwen in kwaliteit’centraal. Collegevoorzitter Ron Bormans sprak van een ‘gure wind’die momenteel door de sector waait en die ook de HAN raakt. “Als erzelfs problemen zijn bij de HAN dan moet het wel heel erg zijn,”citeerde Bormans oud-LSVb-voorzitter Sander Breur, om aan te gevendat de problemen serieus genomen dienen te worden, maar ook om degoede reputatie die zijn hogeschool geniet toch even fijntjes aante stippen.  Het komt niet vaak voor dat een collegevoorzitterde LSVb-voorzitter als getuige à décharge opvoert.

Vertrouwen verdienen

“Incidenten worden momenteel opgeschaald naar de hele sector,”bekritiseerde de HAN-voorzitter de maatschappelijke discussie overde problemen in het HBO. Toch moeten hogescholen ook kritisch naarhun eigen functioneren kijken. “We kijken te klein. Er is soms teveel aandacht voor controle en procedures, terwijl we best wat meermogen vertrouwen op het oordeel van de professionals. Dat is eenvitaal kenmerk van een vitale samenleving.”

“Wij vragen niet vertrouwen. Wij denken dat we vertrouwenverdienen.” Hoewel ook de HAN het afgelopen jaar kritiek teverwerken kreeg op één van de opleidingen, tonen de cijfers aan datde basiskwaliteit in de organisatie gewoon goed is, meldde Bormansnadrukkelijk. “Als hogeschool ben je onderdeel van het HO en dusmeer dan een school. We zijn een school, dus het huis moet op ordezijn. Het basale gegeven van een school zijn is belangrijk, maar wezijn meer. We dienen een publieke zaak. We willen mensen slimmermaken en kennis creëren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK