Guusje ter Horst naar Radboud?

Nieuws | de redactie
19 augustus 2011 | Keert Guusje ter Horst terug naar Nijmegen, de stad waar zij ooit een kleurrijke, "kordate" burgemeester was? Hardnekkige geruchten willen dat zij de HBO-Raad voortijdig zou verlaten voor een plek in het College van Bestuur van de Radboud Universiteit. Voorzitter De Wijkerslooth was over haar in elk geval zeer te spreken.

Een eventueel vertrek van Ter Horst uit het HBO komt nietals volledige verrassing. Immers, zij was aangesteld alstussenpaus: officieel eindigt haar dienstverband bij de HBO-Raad op1 januari 2012. Per 1 januari 2011 trad zij aan alsinterim-voorzitter van de HBO-Raad toen Doekle Terpstra vertroknaar Hogeschool Inholland. ScienceGuide verneemt dat TerHorst intern heeft meegedeeld dat een vertrek momenteel niet aan deorde is.

Geen onverdeelde blijdschap

Dat haar tijdelijk voorzitterschap bij HBO-Raad niet verlengdzou worden vanwege wederzijds enthousiasme voor die rol viel tussende regels te lezen in de profielschets van de nieuwe voorzitter vande HBO-Raad die onlangs werd gepubliceerd  door executivesearch bureau Van der Kruijs. Zoals ScienceGuide eerdermeldde in het artikel Grote zorgen over HBO-boegbeeld leest dezeschets vooral als een SWOT-analyse van het HBO met de nadruk op deW en de T. In het stuk sijpelt veel kritiek op de koers en hetfunctioneren van de leiding van de HBO-Raad door.

Binnen de hogescholenkoepel waren velen toch al niet zo gestichtvan het optreden van de interimchefin. Een felle bestuurscrisis koneind april ternauwernood onder de pet gehouden worden ende eerste opzet van het plan om in het kader van ‘Veerman’ en dekwaliteitskritiek op het HBO als gehele sector tegengas te gevenmoest Ter Horst nog voor de algemene ledenvergadering van deHBO-raad intrekken later in het voorjaar.

Terug naar de academie

Radboud-voorzitter Roelof de Wijkerslooth gaf bij haar vertrekals burgemeester al een opvallend testimonium over Ter Horst: “Guusje ter Horst is een kordaat bestuurder. Heel helder voorde universiteit, al kon vast niet iedereen die kordaatheidwaarderen. Haar grote betekenis voor de stad blijkt uit haarvasthoudendheid rondom de viering van Nijmegen 2000. Dankzij haarhebben we het gevierd, dankzij haar hebben stad en universiteit hunzelfrespect terug.”

“Haar universitaire achtergrond is ook zeer plezierig geweest:zij beseft als geen ander dat de universiteit geen organisatie iswaar je zomaar ‘iets kunt bestellen’. Wij zijn beiden heeluitgesproken persoonlijkheden. Nee, dat heeft niet gebotst. Maar jemoet elkaar diep in de ogen kunnen kijken en dat konden wijaltijd.”

Pijnlijke beslisingen

De huidige HBO-voorzitter is de academische wereld dus nietvreemd. Immers, het voorzitten van de Universiteitsraad van desteeds roerige Universiteit van Amsterdam  vormt een stevigfundament voor het leidinggeven aan de vergaderingen over hetreilen en zeilen binnen de universiteit. Haar rol in de EersteKamer – in juni werd zij voor de PvdA daarin gekozen- maakt haarvoor de universiteit bestuurlijk en inhoudelijk ook eeninteressante bestuurder op niveau.

Bovendien promoveerde de kersverse senator als psycholoog op eenonderwerp met betrekking tot het bewegen van mensen tot het nemenvan beslissingen die eigenlijk te pijnlijk voor hen zijn. Zijstelde zich de vraag hoe mensen die liever niet naar de tandartsgingen, toch overgehaald konden worden. Welke ‘kiespijndossiers’ zeaan de Radboud aan zal boren is nog even afwachten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK