Middeleeuwse galgen modern verrijkt

Nieuws | de redactie
2 augustus 2011 | Friesland herbergde in de Middeleeuwen een opvallend groot aantal galgen. De galg diende niet alleen als afschrikmiddel, maar ook als een bewijs dat de stad justitieel onafhankelijk was. In de Verrijkte Publicatie van de maand biedt Hans Mol (Universiteit Leiden) een blik op de decentralisatie van macht in de 15e eeuw.


In zijn publicatie Gallows in Late Medieval Frisia laatMol zien dat op het Friese land tussen Vlie en Lauwers minstens 40galgen stonden rond 1515. Volgens Mol stonden er niet meer galgenomdat er meer mensen ter dood werden veroordeeld dan elders in deNederlanden. De fiere Friezen gebruikten de galg als symboolvoor de juridische autonomie van hun dorp of grietenie. Deexecutiewerktuigen waren daarom ook geplaatst op goed zichtbareplekken, op verhogingen of aan de waterkant.

Mol heeft niet enkel geschreven over zijn onderzoek enresultaten, hij heeft divers beeldmateriaal en interactieve kaartengebruikt om zijn onderzoek te verrijken. In de Verrijkte PublicatieGallows in Late Medieval Frisia van Mol wordt hetonderzoeksmateriaal en de door hem onderzochte data overzichtelijken volledig gepresenteerd in het artikel zelf.

Eén stroom van informatie

De Verrijkte Publicatie is gemaakt in het door SURFfoundationgesubsidieerde VPcross project. Leen Breure, projectleider van VPcross,vertelt dat bij Mols artikel “de verrijkingen zijn geïntegreerd inde publicatie, zodat de gebruiker niet hoeft te wisselen tussenverschillende schermen. Zo krijgt de gebruiker de informatie alsgeheel gepresenteerd, zonder te hoeven weten welke systemen aan deachterkant zijn gekoppeld. De gebruiker blijft zo in één stroom vaninformatie en dat is heel plezierig.”

De Verrijkte Publicatie maakt gebruik van Xpos’re:XML-based PublicationsOn ScientificResearch, een toolkit voor Verrijkte Publicaties(of Rich Internet Publications) die geschreven zijn in xml. Voorhet installeren van de Xpos’re tools is basiskennis van xml enhtml nodig. Het maken van een Verrijkte Publicatie is daarna zoeenvoudig mogelijk gemaakt. Er is inmiddels al belangstelling omnaar voorbeeld van Gallows in Late Medieval Frisia met Xpos’re andere VerrijktePublicaties te maken.

Galgen in FrieslandInteractieve overzichtskaart van galgen in15e eeuws Friesland, mogelijk gemaakt door HISGIS, eenhistorische geografisch informatiesysteem.

Smartphone research

DANS en de Universiteit Utrecht werken in het project VPcrossaan het samenbrengen van onderzoeksdata en het presentabel makenvoor diverse computersystemen en e-readers, tablets ensmartphones.

 Publicatie op smartphone
De VP op verschillende mobiele apparaten: iPad, IPhone ene-reader


Sinds februari 2011 looft SURFfoundation iedere maand een prijs uit voor de
Verrijkte Publicatie (VP) van de maand. Een VerrijktePublicatie is een nieuwe communicatievorm in de wetenschap waarbijonderzoekers publicaties online beschikbaar kunnen maken insamenhang met ander materiaal. Denk daarbij aanonderzoeksrapporten, die open op internet beschikbaar zijn offilmfragmenten, waarin de onderzoeksmethode voor een breed publiekbelicht wordt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK