Nederlandse zorg voorbeeld voor VS

Nieuws | de redactie
10 augustus 2011 | Amerikaanse experts menen dat de gezondheidszorg in de VS een voorbeeld moet nemen aan het Nederlandse systeem van huisartsenposten. Zij baseren zich hierbij op onderzoek van het UMC St Radboud naar veilige en efficiënte medische zorg buiten kantooruren.

 

De twee vooraanstaande Amerikaanse experts schrijven dit in eenredactioneel commentaar van het Amerikaanse artsentijdschriftAnnals of Internal Medicine, een uitgave van deAmerikaanse artsenvereniging. Ze baseren hun conclusies oponderzoek van het UMC St Radboud, gepubliceerd in hetzelfdeblad.

Onderzoekers onder leiding van dr. Paul Giesen van de Nijmeegseafdeling IQ healthcare hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar hetfunctioneren van huisartsenposten. Zij vonden onder andere dat hetNederlandse systeem van huisartsenposten voor medische zorg buitenkantooruren veilig en efficiënt is.

Enkele uitkomsten: De telefonische beoordeling (triage) vanmedische klachten door een verpleegkundige leidt tot een betereafhandeling van de klachten. De triage beperkt het aantaloverbodige bezoeken van patiënten aan de huisartsenpost enhuisbezoeken van de arts aan de patiënt. Bij zeventig procent vande patiënten met een werkelijk acuut probleem staat de arts buitenkantooruren binnen een kwartier op de stoep.

Geen kosteneffectieve zorg VS

De gezondheidszorg buiten kantooruren in de Verenigde Staten kanhier veel van leren, aldus David Margolius en Thomas Bodenheimer,arts-experts verbonden aan de Universiteit van Californië, SanFrancisco. De meest recente cijfers geven aan dat slechts 29procent van de Amerikaanse huisartsenpraktijken een regeling heeftvoor zorg buiten kantooruren. Grote aantallen patiënten krijgendaardoor geen optimale en kosteneffectieve zorg. Velen gaan daarnaar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, zonder dat ditachteraf gezien nodig was.

De auteurs menen dat in de Verenigde Staten een investering inverbeterde toegankelijkheid van de huisartsenzorg binnen en buitenkantooruren nodig is. Vooral de telefonische triage lijkt hunveelbelovend.

Om de eerstelijnszorg buiten kantooruren te versterken is eenhervorming van de betalingsstructuur nodig, schrijven ze. Er moetgeld beschikbaar komen om huisartsen aan te trekken die ’s avondsen in het weekend willen werken. Huisartsen zouden de financiëleconsequenties moeten ondervinden van onnodige bezoeken aan despoedeisende hulp.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK