Positieve effecten van XTC

Nieuws | de redactie
1 augustus 2011 | UM-Neuropsychologen Jan Ramaekers en Kim Kuypers krijgen € 200.000 NWO-subsidie voor onderzoek naar herhaaldelijk XTC-gebruik. Daarmee kunnen ze aardig wat pillen kopen om de neurobiologische mechanismen die leiden tot positieve gedragseffecten bij XTC, in kaart te brengen.

Onderzoek naar XTC richt zich meestal op de negatieve effectenervan op cognitieve vaardigheden, zoals verminderdegeheugenprestaties. Tot op heden is vrijwel geen onderzoek gedaannaar de positieve, zogenoemde prosociale effecten van XTC-gebruik.Deze zijn te vatten onder de termen empathie, energie eneuforie.

“Mensen onder invloed van XTC voelen zich meer verbonden metelkaar, ze hebben meer zin om met elkaar te communiceren, om tebewegen. Sommigen vergelijken het gevoel met verliefd zijn, maardan vele malen sterker”, aldus Kim Kuypers van de UniversiteitMaastricht.

Drugsgebruik verklaren

Met het project streven Kuypers en Ramaekers ernaar het gat in hetonderzoeksveld te dichten en zo herhaaldelijk drugsgebruik teverklaren: “Het is belangrijk juist de positieve effecten van XTCin kaart te brengen, omdat mensen vanwege deze effecten XTC nemen.We vermoeden dat de positieve effecten leiden tot herhaald gebruik,wat op lange termijn schadelijk kan zijn.”

Door middel van gedragstests gaan ze de effecten van XTC metenop het sociale gedrag. Daarbij brengen ze met behulp van eenMRI-scanner de onderliggende neurologische factoren in kaart dieten grondslag liggen aan de positieve gedragseffecten van XTC.

Genetisch bepaald

De onderzoekers verwachten ook dat verschillen in de matewaarin mensen de positieve effecten van XTC ervaren genetischbepaald zijn. Degenen die de positieve effecten sterk ervaren,ervaren tevens een grotere dip wanneer de drug weer is uitgewerkt.Om deze depressieve gevoelens te vermijden en de prosocialegevoelens weer op te wekken, zou deze groep mensen eerder geneigdzijn de drug steeds opnieuw te nemen.

Dr. Kim Kuypers promoveerde in 2007 aan de Universiteit Maastrichtmet een onderzoek naar de effecten van XTC op het geheugen en hetnemen van risico’s, waarna ze postdoconderzoeker werd. Met deNWO-subsidie van het programma Open Competitie gaat ze, samen metRamaekers, gedurende drie jaar onderzoek doen in het kader van haarpostdocaanstelling. Prof. dr. Jan Ramaekers is in 2009 benoemd totbijzonder hoogleraar Gedragstoxicologie van Geneesmiddelen en Drugsen sinds 2007 hoofd van de vakgroep Neuropsychologie enPsychofarmacologie van de FPN.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK