Regels benadelen particuliere student

Nieuws | de redactie
25 augustus 2011 | Het ISO heeft een fout ontdekt in de wet rond de bekostiging van tweede studies, waar particuliere studenten de dupe van zijn. Studenten die eerst een particuliere, niet door de overheid bekostigde, bachelor hebben gevolgd, moeten een tweede bachelor onder bepaalde omstandigheden tegen het veel hogere instellingscollegegeld volgen.

“Elke student heeft recht op één bachelor en één masterbekostigd door de overheid. Nu wordt deze groep studenten uit hetparticulier onderwijs echter onrechtmatig hard gepakt terwijl zeeerst een opleiding hebben gevolgd die zij zelf volledig hebbengefinancierd,” zegt ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers. Volgenshet ISO lijkt de fout onbedoeld in de wet geslopen en destudentenorganisatie dringt dan ook aan op een snelle wijziging vande desbetreffende regelgeving. “Het particuliere onderwijs verdienteen eerlijke plek ten opzichte van de andereonderwijsinstellingen.”

Door de fout in de wet moeten studenten die na het behalen vaneen particuliere bachelor en reguliere master nog een regulierebachelor willen volgen het instellingsgeld betalen voor huncollegejaar in plaats van het normale tarief van € 1713 waar zerecht op zouden moeten hebben volgens het ISO. Ditinstellingsbedrag ligt vele duizenden euro’s hoger en kan insommige gevallen zelfs oplopen tot meer dan € 10.000.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK