Schulden studenten zware last

Nieuws | de redactie
19 augustus 2011 | 53% van de studenten vindt zijn studielening een last. Nibud-onderzoek toont dat 59% liever minder had geleend. Juist het komend jaar zal de noodzaak tot lenen er fors in gaan hakken, zo blijkt. Studenten die dit jaar met hun studie beginnen, lopen het risico dat ze meer moeten gaan lenen dan ze gepland hadden.

De langstudeermaatregel werpt zijn schaduw op hen vooruit.Studeren zij langer, dan moeten zij vanaf studiejaar 2012-2013 €3000 meer collegegeld per jaar betalen. Dit hogere bedrag is tefinancieren door een zelfde bedrag aan collegegeldkrediet op tenemen, maar ook dat is een verdere verzwaring van deschuldenlast.

Schijnbare verzachting

De aflostermijn daarvoor gaat van 15 naar 20 jaar, maar datlijkt slechts een verzachting. Feitelijk betekent langer afbetalenmeer rente betalen en daarmee tevens een hogere eindschuld. Bij eenschuld van €25.000 levert dit een extra rentelast van zo’n € 3000op.

Tevens wordt het ov-recht beperkt met twee jaar van ‘studieduurplus drie jaar’ naar ‘studieduur plus één jaar’. Dit betekent datlangstudeerders de extra studiejaren hun reizen zelf moetenbekostigen en hun schuldopbouw daardoor kan versnellen.

De invoering van een ‘sociaal leenstelsel’ voor de masterfasezou daar nog eens bovenop komen. Met name voor die studenten diewat betreft de inhoud en kwaliteit het optimale uit hun studiewillen halen. Het door NEWS al eerder geïntroduceerde begrip ‘ambitieboete’ gaat ook hier weer op. 

Lenen als last

Het Nibud wijst er nadrukkelijk op dat het van groot belang is,dat studenten vanaf de start van hun studie bewust omgaan met demogelijkheid om bij de overheid te lenen. Het instituut is bang datstudenten hun toekomst te rooskleurig inschatten en zo onbedoeld enonverwacht tot hun 35ste of 40ste zo’n € 100 tot 200 per maandmoeten afstaan aan DUO.

Bovendien is internationaal de ‘leningmarkt’ voor studiebeurzensnel een thema van aanzienlijke zorg aan het worden. De schuldendie in de USA zijn opgenomen voor dat doel worden door Moody’s alals een bedreigende ‘bubble’ in de economie gekenschetst. Ook bijde Britten zal de komende jaren de schuldenlast op studerenden enhun latere loopbaan zeer sterk stijgen, zodat ook daar zo’n’bubble’ verwacht mag worden. Om juist in deze fase van publiekeshuldposities te pleiten voor ‘sociale leenstelsels’ is  danook een punt waarover in ons land het debat heropend zou mogenworden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK