Subsidie voor innovatie TU/e start-ups

Nieuws | de redactie
1 augustus 2011 | Brainport Eindhoven slaat weer toe. Na te zijn uitgeroepen tot de ‘slimste regio ter wereld’ scoren nu 15 spin-offs van de TU/e het best bij het IPC-subsidieprogramma van Agentschap NL. Hun succesvolle gezamenlijke aanvraag is goed voor € 30.000 per start-up, bijna een half miljoen in totaal.

Het subsidieprogramma Innovatie Prestatie Contracten (IPC) isbedoeld voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, ketenof branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Hetinitiatief is in het leven geroepen door EL&I-minister Verhagendie € 26 miljoen beschikbaar stelde voor meer innovatie in hetMKB.

Om voor de IPC-subsidie in aanmerking te komen, moeten tien tottwintig MKB-bedrijven samen een plan indienen gericht opinnovatieve productontwikkeling. De participanten in degehonoreerde aanvragen krijgen ieder dertigduizend euro. Dat bedragmoeten ze zelf aanvullen met hetzelfde bedrag. Agentschap NL steltdeze week per brief de aanvragers per brief op de hoogte van detoekenningen. De dertig meest overtuigende van de 83 aanvragenzijn gehonoreerd, laat Agentschap NL weten. De TU/e spin-offskwamen als beste uit de bus.

And the winners are…

De Eindhovense bedrijven die de subsidie krijgen zijn EmulTech,A.L.S.I., Dolphys Medical, Flowid, Macawi, Mindfruit, NeoDec,NovioMems, Phycom, Relivid, Smartgoals, SolarExcel, Triplence,Vabrema en ViNotion.

Fränk de Jong, CEO van EmulTech – een spin-off van deTU/e-faculteit Scheikundige Technologie – en deelnemer in desubsidieaanvraag, laat weten erg blij te zijn met dit resultaat.”Bij deze subsidie wordt slechts een derde van de aanvragentoegewezen. Het is geweldig voor de bedrijven en de regio als jedaar dan bij zit en ook nog op de eerste plek eindigt. Door deregeling kunnen we innovatieve projecten uitvoeren die anders nietof veel later zouden worden uitgevoerd”, aldus De Jong. Desamenwerkende bedrijven werken de komende jaren aan het borgen vaneen duurzaam innovatieproces tussen MKB-organisaties in deBrainportregio, laat hij weten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK