UvA op zoek naar schuldigen crisis

Nieuws | de redactie
24 augustus 2011 | De UvA start een interdisciplinaire collegereeks om de schuldigen van de financiële crisis te identificeren. Was het de hebzuchtige bankier, de opportunistische politicus of de domme consument? Als ware het een echte filmthriller ziet u hier de promovideo.

“We moeten eens ophouden met al die discussies oververantwoordelijkheid en schuld”, zo horen we DNB-president NoutWellink zeggen in een fragment van het promofilpje dat de UvA heeftgemaakt om de collegereeks ‘Wie heeft de crisis veroorzaakt? Opzoek naar de schuldigen’  onder de aandacht te brengen. Onderleiding van Prof. Dr. Ewald Engelen en Dr. Tijo Salverda van het IIS wordt per 22 september gezocht naar een antwoord op deschuldvraag.  Ook niet-UvA’ers en niet-studenten kunnendeelnemen aan de collegereeks.

In de Keuzegids van de UvA vinden we de volgende beschrijving:’Hoe kon het zo vreselijk misgaan? Wie zijn de schuldigen? Is datde hebzuchtige bankier? De lakse toezichthouder? De arroganteeconoom met zijn quasi-wetenschappelijke modellen? Deopportunistische politicus? Of de domme consument? Of is deschuldvraag überhaupt niet aan de orde en moeten we de crisis zienals een ramp, een vergissing of een tragikomisch ongeluk datniemand heeft gewild, niemand kon voorzien, maar toch gebeurde?

In deze collegereeks gaan we na hoe het staat met detheorievorming over deze vragen. Al doende verkrijgen de deelnemerszo ook een beter, want vollediger beeld van wat zich daadwerkelijkheeft afgespeeld en wie de echte schuldigen zijn. In het tweededeel van de collegereeks gaan we in op de oplossingen die volgenuit de verschillende probleemanalyses.[…] De collegereeks sluit afmet een symposium waarin de deelnemers een klein aantal insidersaan de tand kunnen voelen over hun rol in de crisis.’

Meer informatie over de collegereeks vindt u hier.

Hieronder vindt u de promofilm.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK