Verschil Ba en Ma starters arbeidsmarkt

Nieuws | de redactie
23 augustus 2011 | De beginnende uittocht van de baby-boomers uit de beroepsbevolking biedt veel ruimte voor starters. “Met een krappere arbeidsmarkt in het vooruitzicht is het voor organisaties van essentieel belang om onderscheidend te zijn ten opzichte van hun concurrenten.” Een master biedt nog steeds een veel steviger basis dan een bachelor.

Een mastertitel blijkt nog steeds een grote plus op dearbeidsmarkt. Het verschil in startsalaris met mensen die enkel eenbachelor hebben afgerond is nog steeds 14%, zo blijkt uit hetonderzoek van organisatieadviesbureau Hay Group. Opvallend is datbachelors beter verdienen als ze in de publieke sector gaan werken,terwijl masters hun heil beter kunnen zoeken in de financiëledienstverlening als ze royaal vergoed willen worden.

Uit de studie ‘Insight in starters’ blijkt dat de salarissenvoor starters ten opzichte van 2009 met 3% is gestegen, iets lagerdan de inflatie van afgelopen twee jaar (3,1%). De Hay Groupverwacht dat deze lichte daling van koopkracht zal wordengecorrigeerd zodra de grote groep baby-boomers de arbeidsmarktverlaat en er nog meer ruimte komt voor jonger talent.

Organisaties moeten meer concurreren

 “Met een krappere arbeidsmarkt in het vooruitzicht is hetvoor organisaties van essentieel belang om onderscheidend te zijnten opzichte van hun concurrenten en tegelijkertijd aan te sluitenbij de wensen van de managers van de toekomst,” zegt AlrikBoonstra, Director Organizational Effectiveness van HayGroup Nederland. De nieuwe generatie starters geeft aan meergeneigd te zijn tot jobhoppen, sfeer het belangrijkste criteriumvoor het werk te vinden en veelal open te staan voor werken in hetbuitenland.

Aan de studie ‘Insight in Starters’ hebben 85 vooraanstaandeorganisaties uit verschillende sectoren deelgenomen. Driekwart vande deelgenomen organisaties hebben een jaaromzet van boven de 50miljoen. Tevens hebben 70 starters met verschillendestudieachtergronden deelgenomen aan het onderzoek. De gemiddeldestarter uit het onderzoek is 26 jaar, heeft 6 jaar gestudeerd en 17maanden werkervaring.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK