14 eerste stenen tegelijk

Nieuws | de redactie
27 september 2011 | Brains Unlimited op de Maastricht Health Campus komt letterlijk van de grond. De bouw van een scannerlab voor hoogwaardig onderzoek naar menselijk gedrag en hersenziekten begint. Uniek hierin is een fMRI-scanner met een ultrahoog magneetveld van maar liefst 9.4 tesla. Slechts drie daarvan bestaan wereldwijd.

Voor het Brains Unlimited project wordt een geïntegreerdscannerlab gebouwd voor drie fMRI-scanners met ultrahogemagneetvelden van respectievelijk 3.0, 7.0 en 9.4 tesla. Op dezelocatie komt ook huisvesting voor spin-off bedrijven (deNeuropartner Incubator) en nieuwbouw voor de Faculty of Psychologyand Neuroscience. De scanners worden gefaseerd in gebruik genomenin de loop van 2012 en 2013.

Onderzoek én onderwijs

Vele partners hebben dit omvangrijke project mogelijk gemaakt.Daarom worden niet één maar veertien eerste stenen gelegd. BrainsUnlimited biedt een nieuw platform voor neuro-imaging dat doorwetenschappers en bedrijfsleven gebruikt gaat worden om meer teweten te komen over veel voorkomende ziekten als Alzheimer,Parkinson, epilepsie, schizofrenie en MS. Zo kan ook meer inzichtworden verworven in de ontwikkeling van menselijk gedrag.

De vertaalslag naar het onderwijs is hierin direct opgenomen.Naast onderzoeksprojecten worden ook nieuwe beroepsgerichtefulltime en parttime masteropleidingen ontwikkeld op het gebied vanneurofysica en neuro-imaging.

Op naar Nobel

CvB-voorzitter Martin Paul ziet nog veel meer in aantocht: “Navandaag zullen er nog vele openingsceremonies volgen voor nieuwefaciliteiten op het gebied van chronische ziekten, hart- envaatziekten, public health, eerstelijns gezondheidszorg en deneurowetenschappen. Hiermee wordt de campus een toonaangevendeEuropese hotspot voor de biomedische sector, met grensverleggendonderzoek, excellent onderwijs, topklinische zorg enondernemerschap, en vele ontmoetingen tussen wetenschappers enbedrijfsleven.”

Siemens Healthcare is de enige leverancier ter wereld  vanzo’n 9,4 tesla MRI-scanner zoals die in dit project ingezet wordten tegelijkertijd verantwoordelijk voor het gebruiksklaar opleverenvan het scannerlab. Directeur Kees Smaling is dan ook bijnaongeremd in zijn enthousiasme voor Brains Unlimited.

Hij zegt: “De opdracht voor deze krachtige MRI-scanners is unieken een van de grootste in onze geschiedenis. Siemens Healthcaretoont zich met dit project niet alleen innovatieleider, maar ookpartner in een prachtig onderzoekstraject, dat wat mij betreft deNobelprijs kan gaan verdienen.”

Martin Paul, CvB-voorzitter van de Universiteit Maastricht,zal ook als spreker aanwezig zijn op Nationaal Hoger OnderwijsCongres (NHOC). Informatie over het NHOC dat op 29 en 30november in Rotterdam plaatsvindt, leest u hier. Aanmelden kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK