5 jaar ontwerpgericht onderzoek

Nieuws | de redactie
26 september 2011 | Wetenschap bedrijven met het oog op de praktijk. Dat is de taak waar veel hogescholen zich voor zien. Maar hoe doe je dat ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek precies? In Utrecht viert de Design Science Research Group haar lustrum en organiseert een Community of Practice.

De Design Science Research Group is in 2006 opgerichtdoor Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde aan de TUe enlector Intellectual Capital aan hogeschool Inholland. Doel van deDSR was – en is nog steeds – het bieden van een forum vooronderzoekers, die oplossingsgericht oftewel ontwerpgerichtwetenschappelijk onderzoek willen doen. Daarbij worden zowelspecifieke onderzoeksprojecten – meestal promotieonderzoek -besproken als meer algemene methodologische vraagstukken om daarmeedie methodologie verder te ontwikkelen.

In verband met het lustrum van de Design Science ResearchGroup wordt er dit jaar een Handboek over OntwerpgerichtWetenschappelijk Onderzoek uitgegeven, geschreven door leden van deDSRG, en wordt op de Hogeschool Utrecht op 3 november een congresgeorganiseerd.

Het volledige programma van dit congres is als volgt:

Binnenkomst vanaf 9:30 uur.

Opening om 10:00 uur. Kort welkomstwoord door Faculteit EducatieHU, programmaoverzicht door de dagvoorzitter, Daan Andriessen.

Verdere programmapunten:

10:15 uur:

Positionering ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek binnenhet domein van de wetenschap door Joseph Kessels.

11:00 uur:

Aanbieden lustrumboek aan Directeur OCW Onderzoek enWetenschapsbeleid Babs van den Bergh, gevolgd door een inhoudelijkereactie van haar.

11:30 uur:

Interactief “college” over ontwerpgericht wetenschappelijkonderzoek Joan van Aken.

12:30 uur:

Lunch met gelegenheid tot netwerken.

14:00 uur:

Workshops over verschillende methodologische thema’s inpraktijkgericht onderzoek, zoals pragmatische validiteit, de rollenvan de onderzoeker en het expliciteren van praktijkkennis.

16.15 uur:

Plenaire, feestelijke afsluiting met borrel.

De flyer voor het lustrumcongres van de DSRG vindt u hier. Inschrijven kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK