Academische Pabo in de school

Nieuws | de redactie
29 september 2011 | Vragen van kinderen zijn altijd terug te voeren op vragen uit de wetenschap. Vanuit dat beginsel gaat de Universitaire Pabo van Amsterdam van UvA/HvA in basisscholen de fantasie en kennishonger van kinderen helpen aanwakkeren.

In het Wetenschapsknooppunt Amsterdam werkt de UvA samen metbasisscholen in de hoofdstad om wetenschap te integreren in hunlessen. Studenten van de Universitaire Pabo van Amsterdam gaan inhet Wetenschapsknooppunt aan de slag met het wetenschappelijke werkvan onderzoekers van de Faculteit der Geesteswetenschappen en deFaculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van deUvA.

Impuls voor scholier én leraar

De studenten vertalen – volgens de methode van Onderzoekend enOntwerpend Leren – wetenschap naar lessen in het basisonderwijs. Ineen serie workshops, gegeven door filosofiedocenten van de UvA,leren de studenten hoe ze kinderen kunnen stimuleren na te denkenover wetenschappelijke onderwerpen. Door wetenschappelijk onderzoekte koppelen aan basisschoolactiviteiten wordt de belangstelling vankinderen voor wetenschap gewekt. Tegelijkertijd draagt het WKA bijaan de professionalisering van leerkrachten en academischeopleiders van de scholen waar de UPvA-studenten stage lopen.

De vragen van leerlingen vormen het uitgangspunt van de lessen.De UPvA-studenten en de wetenschappers maken samen onderwijs vanuithet denken van kinderen. Kinderen denken over de grenzen van vakkenen disciplines heen. De resultaten van het onderzoek dat deUPvA-studenten doen naar onderzoekend leren, komen via de websitevan het Wetenschapsknooppunt beschikbaar voor docenten in hetbasisonderwijs.

Romeinen, stank en oceanen

De lessenseries bestrijken verschillende geestes- enbètawetenschappelijke onderwerpen. Dit jaar worden uitgewerkt:archeologie (o.a. Romeinen in Nederland en Nederland Waterland),muziek (muzikaliteit van mens en dier), topsport (de bouw van hetlichaam, spierkracht en conditie), leven op extreme diepte (levenin de diepste oceaan) en geuren (stank).

Het WKA is onderdeel van het landelijke Orion-programma. Binnende ‘Sirius-aanvulling’ Orion staat het aanboren van detalenten van kinderen centraal. In Amsterdam wordtdit ingevuld door wetenschap breed te manifesteren in hetbasisonderwijs. Het stimuleren en ontwikkelen van het talent dataanwezig is in ieder kind, staat hierbij centraal.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK