De cijfers achter de cijfers

Nieuws | de redactie
20 september 2011 | De begroting 2011-2012 bevat een reeks verrassingen voor universiteiten en hogescholen: komende klappen voor academische ziekenhuizen, de vloek van het studiesucces, forse extra’s voor top-HBO-centra en de gulzigheid van Edith Schippers.

1.)    De UMC’s hangt een zwaard van Damoclesboven het hoofd. Minister De Jager noemt hen spottend. “een bad metvijf kranen” dat zo blijkbaar lekker vol loopt. Al begin 2012 zijnforse ingrepen te verwachten. Lees hier de feiten en cijfers.

2.)    Hoger onderwijs krijgt meer geld voor degroei van het studentental. Maar de toevloed is sneller. Jongerenzien hun kans in de vergrijzende arbeidsmarkt: in crisistijdstuderen betekent straks bij babyboomuittocht profiteren. HBO en WOzitten zo financieel verder klem. Lees hier de feiten en cijfers.

3.)    De Centres of Expertise voor de besteHBO-kenniscentra in bèta-techniek krijgen een stevig vervolg. Driewaren als pilot al gestart: HAN, Avans, Zuyd. Nu komen er voor alleEL&I topsectoren nog zeker zes bij. Hetzelfde gebeurt in hetMBO, dus gezamenlijke initiatieven zouden extra kansrijk kunnenzijn. Ruim €14 miljoen komt hiervoor beschikbaar.

4.)    Meevallers in de SF in 2012 en 2013 komen nietde kwaliteit van het HO ten goede. De explosie van de zorgkosten ende veto’s van de PVV op ingrepen daarin maken dat de HO/SF-middelenin de VWS-uitgaven verdwijnen. Volgens de regels van de serieuzebudgettechniek – én de Zalmnorm – is dat een doodzonde, maar noodbreekt blijkbaar wet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK