Games in strijd tegen winkeldiefstal

Nieuws | de redactie
2 september 2011 | Een in scène gezette overval of diefstal moet winkeliers in Arnhem bewust maken van de mogelijkheden tot ingrijpen en zo de winkelcriminaliteit terugdringen. Studenten van de HAN hebben een aantal, deels online, spellen ontwikkelt om de ondernemers een handje te helpen.

Ruim vijftig studenten van de opleidingen Communication &Multimedia Design en Informatica gaan de strijd aan metwinkelcriminaliteit met behulp van gaming. In de HAN-minorsWebtechnologie en Digitale Media Productie zullen zij een AlternateReality Game (ARG) en een Serious Game ontwikkelen.

Een ARG is een interactief verhaal dat zich afspeelt in de echtewereld en ondersteund wordt door verschillende (online) media.Deelnemers aan dit spel krijgen tijdens hun dagelijkse werk puzzelsen andere aanwijzingen en worden geconfronteerd met bepaaldegebeurtenissen; op basis hiervan dienen ze tot een oplossing voorhet spel te komen. Het verhaal wordt geregisseerd door despelontwerpers die de voortgang van de spelers in de gaten houdenen hen waar nodig bijsturen.

De Alternate Reality Game wordt gecombineerd met serious gaming.Deze combinatie heeft educatieve meerwaarde en is wereldwijd enigin zijn soort waar het gaat om innovatieve methodes omwinkelcriminaliteit te bestrijden. Het project van de HAN-studentenwordt uitgevoerd in samenwerking met het Regionaal PlatformCriminaliteitsbeheersing en het is de bedoeling dat deze de gamesook actief gaan inzetten om winkeliers de helpende hand tebieden.

Afgelopen week heeft bij de Kamer van Koophandel en inwinkelcentrum Kronenburg in Arnhem een spectaculaire kick-offplaatsgevonden. Na een theoretische inleiding hebben de studentenonder begeleiding van het RPC in het winkelcentrum diverserollenspellen gespeeld. Zo werd er een gewapende overval bij eensnackbar in scene gezet en zijn er batterijen verduisterd bij deHEMA. De studenten hebben onder meer geleerd hoe ze hun kansenvergroten om de overval zonder grotere kleerscheuren te doorstaanen de-escalerend op te treden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK