Geen geld weg bij Kunst voor Cultuur

Nieuws | de redactie
19 september 2011 | Zijlstra gaat de kunstbezuinigingen niet afzwakken door geld weg te halen bij conservatoria en kunstacademies. Het verlangen daartoe van D66 wijst hij met nadruk af.

In een brief aan de Kamer meldt de bewindsman dat hij eendergelijke vermenging van budgetten en beleidsdoelen een slechtidee vindt. “Het lid Van der Ham koppelt de besluitvorming over depostdocinstellingen in de culturele basisinfrastructuur aan hetsectorplan van de HBO-raad. Die koppeling maak ik niet.”

Geen overheveling

Expliciet geeft Zijlstra aan, dat hij de hogescholen metkunstopleidingen eerder een eigen rol wil geven op de markt van depostacademische vorming van kunstenaars. “[Ik] zal geen budgetoverhevelen van de begroting Hoger Onderwijs naar de begrotingCultuur om bezuinigingen op de postacademische instellingen terugte draaien of te verminderen. Net als in andere sectoren wordtpostinitieel onderwijs een zaak van de markt. Het staat dehogescholen vrij zich op deze markt te begeven.”

“Op dit moment voer ik bestuurlijk overleg met de HBO-raad overhet sectorplan. Uw Kamer ontvangt de beleidsreactie op hetsectorplan kunstvakonderwijs van de HBO-raad Focus op Toptalent ditnajaar. In die beleidsreactie zal ik de functie van depostdoc-opleidingen meenemen, zoals verzocht in de motie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK