Groei HO veel groter dan budget

Nieuws | de redactie
16 september 2011 | De stijging van het aantal studenten wordt grotendeels opgevangen door in te dikken in de begrotingen van hogescholen en universiteiten. De Miljoenennota laat een zeer beperkte oploop zien van de voorziene bekostiging van de HO-populatie.

“Bij het Hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijkonderwijs is sprake van een toename van de studentenaantallen. Omdie reden stijgen de uitgaven bij beide sectoren over de jarenheen,” zo schrijft minister De Jager.

2% meer bij 26% groei

Het kabinet benadrukt dat het “het onderwijs [ontziet] bij zijnmaatregelen voor gezonde overheidsfinanciën. Op cultuur en mediawordt in het regeerakkoord ongeveer 0,4 mld. omgebogen. Bij deonderwijsartikelen volgen de uitgaven de ontwikkelingen vanleerlingen- en studentenaantallen. De ontvangsten vertonen van 2011op 2012 een kleine daling, maar lopen vanaf 2012 licht op metongeveer 0,3 mld. Het verloop van de ontvangsten is hoofdzakelijkte verklaren door een toename van de ontvangsten op destudiefinanciering.”

De rekenmeesters van ISO en LSVb zien nog wat meer. “In 2016 iser een toename ten opzichte van 2011 van 2,00 % en 1,70 % procentrespectievelijk voor het hbo en wo. Daarentegen zal in 2020 Hetaantal voltijd hbo’ers zijn toegenomen met 26% en in het wo met35%,” aldus het ISO. “Extra studenten die er de komende jarenbijkomen worden betaald door de studenten zelf, niet door deoverheid. Door het afschaffen van de studiefinanciering voormasterstudenten draaien studenten voor de kosten op,” stelt de LSVbvast.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK