HO-plan kondigt volgende fraude aan

Nieuws | de redactie
21 september 2011 | Bestuurskundige en ex-HO-topambtenaar prof. Roel in’t Veld verbaast zich over “zwarte gaten” in het plan van OCW voor de toekomst van het hoger onderwijs. “De perverse prikkels zijn gewoon weer terug.”

In het Prinsjesdagdebat van UU en HU zette In’t Veld uiteenwaarom de Strategische Agenda enkele ondoordachte elementen bevat.”Er is een versterking aangebracht van de beleidsprikkels door debekostiging. Dat is erg verkeerd. Het is ook verbazingwekkend, wantdat zulke prikkels verkeerd uitwerken is toch al zo’n 25 jaarbekend uit de wetenschappelijke literatuur op dit gebied…”

Die foutieve werking noemt de oud DG van OCW al jaren “perverseprikkels”, omdat zij HO-instellingen uitnodigen zich te gedragennaar wat hen geld oplevert van OCW op de korte termijn. Hijonderstreepte ook nu “de perverse consequenties van zulkeonderdelen van de Strategische Agenda. Die zijn allang bekend. In2001/2002 hadden we om dezelfde reden de zogeheten HBO-fraude. Dezevoorstellen zijn gewoon de aankondiging van de volgende grotefraude.”

Door ScienceGuide nader bevraagd, bevestigt In´t Velddat hij met name doelt op de “bonus en malus” die Zijlstra wildoorvoeren in de financiering van de instellingen. Wat de ratiodaarvan is blijkt voor hem niet uit de voorstellen. De normen zijnniet gedefinieerd en de relatie tot de profilering van deinstellingen in HBO en WO blijft voor hem schimmig.

“Je weet wat er dan gaat gebeuren. Men gaat precies die dingendoen of inrichten die via zo´n prikkel extra geld opleveren.Aangemoedigd door de regels van OCW. Wat dat met hogere kwaliteitvan onderwijs te maken heeft is mij een raadsel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK