Lerarentekort stijgt nog steeds

Nieuws | de redactie
21 september 2011 | Het lerarentekort loopt de komende jaren op. Dat blijkt uit de nota ‘Werken in het Onderwijs 2012’ van OCW. De vergrijzing en het stijgende leerlingaantal de komende jaren zorgt ervoor dat het tekort tot 2015 oploopt tot 4.000 leraren.

“We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren om deverwachte tekorten zo klein mogelijk te houden en te zorgen voorgenoeg en hoog opgeleide leraren. Scholen moeten een aantrekkelijkeen professionele leeromgeving zijn, waar leraren graag willenwerken”, laat staatssecretaris Zijlsta weten.

Uit de nota blijkt dat het aantal vacatures in het onderwijs hetafgelopen schooljaar is afgenomen. Volgens OCW heeft deze daling temaken met de economische recessie en de kabinetsmaatregelen om depositie van leraren te verbeteren. Initiatieven als hetLerarenregister en de Lerarenbeurs hebben volgens Zijlstrabijgedragen aan deze lichte afname.

Voor de komende jaren is het beeld echter negatief. “In hetvoortgezet onderwijs loopt het lerarentekort door de vergrijzing eneen toenemend leerlingaantal de komende jaren op tot zo’n 4.000leraren in 2015. Na 2016 neemt het tekort af en in 2020 ontstaatnaar verwachting een evenwicht in vraag en aanbod.”

De volledige nota ‘Werken in het Onderwijs 2012’ leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK