Man voor de klas, graag

Nieuws | de redactie
15 september 2011 | Pabo’s in Nederland kampen de laatste jaren met een teruglopend aantal mannelijke studenten. Toch zijn er tekenen van verandering. Bij Fontys kent men dit jaar een stijging en daarom wordt er bij wijze van experiment gescheiden lesgegeven. Ook bij Stenden zijn er dit jaar meer mannen naar de pabo gegaan.

De gescheiden lessen bij Fontys betreffen een experiment, zolaat de hogeschool weten. Vooralsnog twee vakken zullen het komendsemester gescheiden worden aangeboden. “Jongens en meisjes moetenverschillend benaderd worden”, zegt locatiedirecteur AnnigjePrimowees van de Pabo Venlo. “Meisjes willen graag’verhaaltjesrekenen’. Terwijl jongens gewoon concrete lesstofwillen hebben en afhaken bij die verhaaltjes. Jongens hebben ookniet zoveel met alles reflecteren.”

Op Hogeschool Stenden is het aantal mannelijke Pabo-studententegen de trend op de langere termijn met 5% gestegen. VolgensAcademic Dean Petra Kraijenbrink heeft dit verschillende oorzaken.”Wij bieden bijvoorbeeld in het leerplan (Curriculum) demogelijkheid, dat mannelijke studenten niet meer in de eerstestageperiode bij de kleuters stage lopen. Dat is meestal niet degroep waar zij het liefste naar toe gaan, als zij klaar zijn methun studie. Het wekt dus ook niet de juist indruk van huntoekomstige werkplek.”

Mannen ook als voorbeelden in voorlichting

Door bij open dagen nadrukkelijk ook mannelijke studenten vanStenden voorlichting te laten geven, meent de hogeschool ook deaansluiting met deze groep studenten te vinden. “Ik merk dattoekomstige studenten daar veel waarde aan hechten. Wij latenrelevante informatie geven door onze huidige, mannelijke studenten.Dat werkt wederzijds uitstekend.” Die benadering wordt ook bijandere, sterk  door vrouwen gekozen opleidingen in het HBOgekozen. De bekende danser Jan Kooijman vertelde ScienceGuide al eens, dat hijbij Codarts vaak bij zulke open dagen komt vertellen over deopleiding en zijn dansvak.

Ook bij Fontys in Venlo is een stijging zichtbaar. Bijna 40% vande nieuwe Pabo-studenten in Venlo is een man. “Dat is opmerkelijk”,zegt directeur Primowees dan ook en niet zonder reden. De oorzakenvan de trendomkering zijn bij Fontys nog niet echt in beeld. “Waarhet aan ligt, weet ik niet. Misschien heeft het met de economischecrisis te maken, dat nu ook steeds meer mannen een baan in hetonderwijs zoeken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK